Topprioriteit van de HR-professional: Houd je talenten aan boord!

Behoud van medewerkers is het nieuwe recruitment

Je hoogopgeleide vrouwen hebben aandacht nodig

 

Vrouwenemancipatie, gendergelijkheid, equal pay, meer vrouwen aan top, vrouwenquotum, er gaat geen dag voorbij of het is in het nieuws. Feminisme is hot!

En dat dringt ook door tot werkgevers. Het belang van meer vrouwen in verantwoordelijke posities wordt steeds meer erkend. En bovendien neemt de druk op organisaties toe om meer vrouwen in verantwoordelijke posities te benoemen. Dat betekent dat werkgevers er veel aan gelegen is om vrouwen te behouden en te laten doorstromen naar topposities. En daar hoort coaching bij. Immers, ook topsporters hebben coaches, dus waarom topvrouwen niet? Bovendien lopen vrouwen nog steeds tegen meer en andere belemmeringen aan dan mannen, dus kunnen ze best ‘een buitenboordmotor’ om een gelijk speelveld te creëren, gebruiken. 

Vrouwen op achterstand

Niet omdat vrouwen minder zouden zijn, of omdat vrouwen zwak zouden zijn, maar omdat ze nog steeds in achterstand zijn in een van oudsher door mannen gedomineerde wereld. Op achterstand qua voorbereiding, kansen, beoordeling en waardering ten opzichte van mannen, en dat is dus geen gelijk speelveld! Dat is niet zielig, wel oneerlijk maar het is zoals het is. Gelukkig kunnen werkgevers en vrouwen zelf (betaald door hun werkgever 😀) daar wèl wat aan doen! Los daarvan, natuurlijk moeten ook overheid en werkgevers op macroniveau daar wat aan doen (dat vrouwenquotum is een goede stap in de richting, net zoals uitbreiding van het verlof voor vaders) maar daar heb je nu, op dit moment, niks aan. 

Coaching is booming

En dat merken we, coaching is booming. Daarom zoeken we uitbreiding, en meteen maar in het hele land. Je moet tenslotte groot denken, toch? Zodat voor al die vrouwen (en hun werkgevers) die een buitenboordmotor zoeken, er een coach om de hoek beschikbaar is. Laten we samen het vliegwiel in gang zetten om echt verandering te creëren!

Focus 2020 van HR-professional van werving naar behoud

HR-professionals zullen in 2020 voor het eerst sinds vijf jaar niet langer werving van nieuwe medewerkers als topprioriteit hebben, maar juist scholing en behoud van huidige medewerkers. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘HR-Trends 2019-2020’ van AFAS Software, adviesbureau Berenschot en uitgeverij Performa.

24 procent van de ondernemers wordt bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten momenteel belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten, volgens Conjunctuurenquête Nederland. Sinds de start van de waarneming in 2008 werden er niet eerder zoveel bedrijven gehinderd door een tekort aan medewerkers. 2020 wordt juist het behoud, dus ontwikkeling en scholing van werknemers, het grootste struikelblok en het belangrijkste beleidsthema van HR-professionals in 2020 blijkt uit het HR-Trends rapport.

Optimaliseren van de inzet van de bestaande medewerkers
Van der Spek: “Na jarenlang een krappe arbeidsmarkt te hebben gehad, waarbij sommige organisaties van alles uit de kast haalden om nieuw talent aan te trekken, lijkt de focus meer te liggen op het optimaliseren van de inzet van de bestaande medewerkers.

Krapte loopt op!
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liet dinsdag ook weten dat de krapte op de arbeidsmarkt opnieuw verder is opgelopen. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er gemiddeld 88 vacatures per honderd werklozen. Een kwartaal eerder waren dit nog tachtig vacatures per honderd werklozen.

Vervangen kost vier keer het jaar salaris
Kortom je hebt als werkgever behoorlijk geïnvesteerd in je talent acquisition team, employer branding-projecten en recruiting-tactieken, maar toch: het vinden van talent wordt steeds moeilijker.

Het behoud van de  huidige medewerkers – is ook budgettair interessant. Het bespaart kosten en tijd. Volgens talentmanagementbureau TLNT kunnen de werkelijke kosten voor het vervangen van een hooggeplaatste werknemer tot wel vier keer zijn jaarsalaris bedragen. 

Visie & Misie SheConsult

Visie

De problematiek rond vrouwenparticipatie in ons land heeft vooral een culturele achtergrond. Een rollenpatroon tussen man en vrouw was in de basis gebaseerd op de fysieke verschillen. Later stelden de kerk en de overheid de minderwaardige positie van de vrouw vast. Sommige godsdiensten hanteren deze norm ook vandaag nog.

Vandaag is de wereld anders.
Vrouwen en mannen volgen dezelfde opleidingen en hebben als ze jong zijn dezelfde ambities. Maar in hun baan wordt het anders, dan ontstaan er verschillen. En wanneer er kinderen komen, dan gaat het niet zelden echt mis. Dan is het bijna vanzelfsprekend dat het de vrouw is die de zorg- en thuistaken op haar schouders neemt. Ondanks haar opleiding en ondanks haar ambities. En dat kan best moeilijk zijn.

Organisaties zijn van oudsher gedomineerd door mannen, volgens de masculiene regels georganiseerd. Wanneer talentvolle vrouwen moeten opereren volgens die regels (die ze niet blijken te kennen, want daar zijn ze niet mee opgevoed), zich niet thuis voelen in de organisatie, zich gefrustreerd voelen omdat dingen niet gaan zoals ze willen en het gevoel hebben niet gewaardeerd te worden, kan er een probleem ontstaan. De vrouw vertrekt en gaat parttime werken of stopt helemaal.

Werken aan retentie.
Wij vinden dat werkgevers kansen hebben om vrouwen langer aan zich te binden door beter te anticiperen op de specifieke problematiek van vrouwen binnen hun baan. Werkgevers moeten willen weten wat er speelt door regelmatig onderzoek te doen.

We zijn ervan overtuigd dat specifieke programma’s helpen om meer vrouwen aan boord te houden en meer vrouwen te laten doorstromen naar hogere posities.
Maar vrouwen zèlf zijn ook aan zet.

Missie

We bieden met SheConsult en de boeken en theatercolleges van Vréneli Stadelmaier professionele vrouwen ondersteuning. Vrouwen die werken binnen bedrijven, overheden, instellingen en zelfstandig ondernemers. We werken met onze cliënten aan de vaak moeilijke balans tussen werk en privé. We helpen vrouwen een weg te vinden in een door mannen gedomineerde omgeving. We helpen onder andere bij vragen omtrent strategisch opereren, zichtbaarheid en zelfvertrouwen.

We onderzoeken, inspireren, motiveren en begeleiden. Individueel en groepsgewijs. We willen vrouwen individueel beter en met meer plezier laten functioneren. We willen werkgevers bijstaan met onderzoek, advies en programma’s gericht op het behoud en de groei van hun vrouwelijk talent.

We willen een bijdrage leveren aan de balans tussen mannen en vrouwen op die plekken in de samenleving waar de belangrijke beslissingen genomen worden. Op topposities hebben we meer vrouwen nodig.
Wij willen ons steentje bijdragen om meer vrouwelijk talent in de top te krijgen.

Omdat we daar allemaal beter van worden, omdat de wereld daar beter van wordt. 

Interessante onderzoeken

Master Theses over de bevordering van de doorstroom van vrouwen bij de vlaamse overheid

Maatregelen ter bevordering van de doorstroom van vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid: een kwalitatieve evaluatie van het netwerkprogramma Boost.

Ondanks een toename van het aantal vrouwen in organisaties, blijkt een doorstroming naar het topkader nog steeds achter te blijven. Daarom werd er bij de Vlaamse overheid een streefcijfer van 40% vrouwen in topfuncties in het leven geroepen zoals omschreven in het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering. Dit streefcijfer werd geformuleerd omdat er een ondervertegenwoordiging is van vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid. Een manier, ter bevordering van de doorstroom van vrouwen naar hogere functies, is een netwerk(programma). Dit netwerkprogramma zorgt ervoor dat informatie en ervaringen gedeeld kunnen worden met andere vrouwen in de organisatie. Zo zal er in de thesis ingegaan worden op het netwerkprogramma Boost van de Vlaamse overheid. Dat dient om vrouwen uit het middenkader aan te zetten zich kandidaat te stellen voor een topfunctie. Meer specifiek zal er een kwalitatieve evaluatie gebeuren van de effectiviteit van het netwerkprogramma Boost bij de doorstroom van vrouwen van het middenkader naar het topkader bij de Vlaamse overheid.

Hier vind je de theses van Carolin Lathouwers

Met dezelfde positieve en energieke vibe als Vreneli bij DNB binnen stapte hield ze ook een presentatie voor ons vrouwennetwerk. Een uurtje is kort als het gevuld is met herkenbare persoonlijke voorbeelden, aansprekende anekdotes en goed tips. Ik gun iedereen die wel eens onzeker is een uurtje met Vreneli. 

Marly van Horck

De Nederlandsche Bank

Impostor Syndrome is very common among PhDs and yet hardly anybody is aware about it’s existence and hence it is not really addressed and openly talked about. And so, it was a full success that we had to change to a bigger room than initially planned to fit the whole audience. A bigger audience means you need an entertaining and interesting performance for that, which Vreneli clearly delivered. The follow-up questions really indicated that the audience started analysing themselves with respect to the impostor syndrome. Most of all, it was amazingly beautiful to observe that the atmosphere had shifted such that people opened up and showed vulnerability in the questions they asked and comments they gave. When that happens, you now as a speaker you did everything right.

Julia Heuritsch

Leiden University

Het was een feest om met Vreneli samen te werken. Voor mij is Vreneli een power vrouw en een feministe 3.0. Deze bijzondere vrouw die lekker de grenzen op durft te zoeken en op het randje durft te lopen, was onze absolute top spreker op het Empower Women 010 Event in 2019 in Rotterdam. Deze vrouw is op een zeer charmante en humoristische wijze vlijmscherp. Ze is zacht als het kan en hard als het moet. Tijdens het interview dat ik afnam omdat zij met haar verhaal in mijn boek komt, heb ik haar een intellectueel “schoffie”’ genoemd. Hier moest ze kostelijk om lachen toen ik dat zei. Ik heb haar leren kennen als een zeer relaxte vakvrouw die weet waar ze het over heeft. De manier waarop zij zich als spreker, auteur en als business coach inzet voor de positie van de vrouw, daar kan ik alleen heel veel respect voor hebben. Zij is een inspirator voor zowel mannen als vrouwen. Persoonlijk vind ik dat iedere man en iedere vrouw het boek “f*ck die onzekerheid’’ gelezen moet hebben. De vrouwen moeten het lezen om afscheid te nemen van het imposter syndroom en mannen zouden het moeten lezen om de vrouw beter te begrijpen.

Cor van der Graag

Business Optimizer

Een greep uit de vele organisaties die SheConsult
het vertrouwen geven om hun vrouwelijke medewerkers te laten excelleren.

EY
Individuele coachtrajecten, masterclasses, trainingen & theatercolleges.

KPN
Individuele coachtrajecten, ook voor andere telecom providers.

Verschillende Ministeries
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

RUG
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges, ook voor andere universiteiten.

KADASTER
Individuele coachtrajecten, workshops, trainingen en theatercolleges.

ERASMUS UNIVERSITEIT
Individuele coachtrajecten, masterclasses, trainingen & theatercolleges.

FIAT NEDERLAND
Individuele coachtrajecten.

SALESFORCE
Individuele coachtrajecten
& theatercollege.

SOLIS ZORGGROEP
Individuele coachtrajecten.

HEINEKEN
Individuele coachtrajecten & trainingen

NATUUR
MONUMENTEN
Individuele coachtrajecten.

CAPGEMINI
Individuele coachtrajecten & theatercolleges

RABO BANK
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

ABN - AMRO
Individuele coachtrajecten, masterclasses & theatercolleges.

MILIEUDIENST
RIJNMOND
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

RTL 4
Individuele coachingstrajecten, ook voor andere omroepen.

KPMG
Individuele coachtrajecten, theatercolleges.

GEMEENTE UTRECHT
Individuele coachtrajecten, ook voor andere gemeenten.

Coaching begint bij een kosteloze telefonische kennismaking van 20 minuten.

Boek hier je afspraak rechtstreeks in de agenda van je coach naar keuze.

Laden...