Diversiteit is hot!

Ook tijdens de crisis blijft diversiteit een belangrijk onderwerp.

 

Je hoogopgeleide vrouwen hebben aandacht nodig

 

Vrouwenemancipatie, gendergelijkheid, equal pay, meer vrouwen aan de top, vrouwenquotum, er gaat geen dag voorbij of het is in het nieuws. Feminisme is hot!

En dat dringt ook door tot werkgevers. Het belang van meer vrouwen in verantwoordelijke posities wordt steeds meer erkend. En bovendien neemt de druk op organisaties toe om meer vrouwen in verantwoordelijke posities te benoemen. Dat betekent dat werkgevers er veel aan gelegen is om vrouwen te behouden en te laten doorstromen naar topposities. En daar hoort coaching bij. Immers,, ook topsporters hebben coaches, dus waarom topvrouwen niet? Bovendien lopen vrouwen nog steeds tegen meer en andere belemmeringen aan dan mannen, dus kunnen ze best ‘een buitenboordmotor’ gebruiken om een gelijk speelveld te creëren. 

Vrouwen op achterstand

Niet omdat vrouwen minder zouden zijn, of omdat vrouwen zwak zouden zijn, maar omdat ze nog steeds in achterstand zijn in een van oudsher door mannen gedomineerde wereld. Op achterstand qua voorbereiding, kansen, beoordeling en waardering ten opzichte van mannen, en dat is dus geen gelijk speelveld! Dat is niet zielig, wel oneerlijk, maar het is zoals het is. Gelukkig kunnen werkgevers en vrouwen zelf (betaald door hun werkgever 😀) daar wèl wat aan doen! Los daarvan moeten natuurlijk ook de overheid en werkgevers op macroniveau er wat aan doen (dat vrouwenquotum is een goede stap in de richting, net zoals de uitbreiding van het verlof voor vaders), maar daar heb je nu, op dit moment, niets aan. 

Coaching is booming

Coaching is booming. Daarom zoeken we uitbreiding, en meteen maar in het hele land. Je moet tenslotte groot denken, toch? Zodat voor al die vrouwen (en hun werkgevers) die een buitenboordmotor zoeken, er een coach om de hoek beschikbaar is. Laten we samen het vliegwiel in gang zetten om echt verandering te creëren!

Visie & Misie SheConsult

Visie

De problematiek rond vrouwenparticipatie in ons land heeft vooral een culturele achtergrond. Een rollenpatroon tussen man en vrouw was in de basis gebaseerd op de fysieke verschillen. Later stelden de kerk en de overheid de minderwaardige positie van de vrouw vast. Sommige godsdiensten hanteren deze norm ook vandaag nog.

Vandaag is de wereld anders.
Vrouwen en mannen volgen dezelfde opleidingen en hebben als ze jong zijn dezelfde ambities. Maar in hun baan wordt het anders, dan ontstaan er verschillen. En wanneer er kinderen komen, dan gaat het niet zelden echt mis. Dan is het bijna vanzelfsprekend dat het de vrouw is die de zorg- en thuistaken op haar schouders neemt. Ondanks haar opleiding en ondanks haar ambities. En dat kan best moeilijk zijn.

Organisaties zijn van oudsher gedomineerd door mannen, volgens de masculiene regels georganiseerd. Wanneer talentvolle vrouwen moeten opereren volgens die regels (die ze niet blijken te kennen, want daar zijn ze niet mee opgevoed), zich niet thuis voelen in de organisatie, zich gefrustreerd voelen omdat dingen niet gaan zoals ze willen en het gevoel hebben niet gewaardeerd te worden, kan er een probleem ontstaan. De vrouw vertrekt en gaat parttime werken of stopt helemaal.

Werken aan retentie.
Wij vinden dat werkgevers kansen hebben om vrouwen langer aan zich te binden door beter te anticiperen op de specifieke problematiek van vrouwen binnen hun baan. Werkgevers moeten willen weten wat er speelt door regelmatig onderzoek te doen.

We zijn ervan overtuigd dat specifieke programma’s helpen om meer vrouwen aan boord te houden en meer vrouwen te laten doorstromen naar hogere posities.
Maar vrouwen zèlf zijn ook aan zet.

Missie

We bieden met SheConsult en de boeken en theatercolleges van Vréneli Stadelmaier professionele vrouwen ondersteuning. Vrouwen die werken binnen bedrijven, overheden, instellingen en zelfstandig ondernemers. We werken met onze cliënten aan de vaak moeilijke balans tussen werk en privé. We helpen vrouwen een weg te vinden in een door mannen gedomineerde omgeving. We helpen onder andere bij vragen omtrent strategisch opereren, zichtbaarheid en zelfvertrouwen.

We onderzoeken, inspireren, motiveren en begeleiden. Individueel en groepsgewijs. We willen vrouwen individueel beter en met meer plezier laten functioneren. We willen werkgevers bijstaan met onderzoek, advies en programma’s gericht op het behoud en de groei van hun vrouwelijk talent.

We willen een bijdrage leveren aan de balans tussen mannen en vrouwen op die plekken in de samenleving waar de belangrijke beslissingen genomen worden. Op topposities hebben we meer vrouwen nodig.
Wij willen ons steentje bijdragen om meer vrouwelijk talent in de top te krijgen.

Omdat we daar allemaal beter van worden, omdat de wereld daar beter van wordt. 

Focus 2020 van HR-professional blijft op diversiteit

 

Volgens hoogleraar sociale en organisatiepsychologie Jojanneke van der Toorn kan een structureel en duurzaam diversiteits- en inclusiviteitsbeleid voor medewerkers een wereld van verschil maken. “Mensen maken de organisatie, belichamen de cultuur en bepalen de kwaliteit van werk. Alleen als iemand ervaart voor vol te worden aangezien, kan diegene maximale waarde toevoegen. Bedrijven moeten echt met zo’n beleid aan de slag.” (*Bron)

Overtuigende cijfers die de positieve effecten hiervan opnieuw aantonen staan onder meer in het recente rapport Diversity wins: het belang van inclusiviteit van McKinsey. Het rapport bevestigt niet alleen dat diversiteit een sterke business-case oplevert. Het verband tussen diversiteit in executive teams en de kans op financiële outperformance is in de loop van de tijd bovendien sterker geworden.

HR-professionals zullen ook 2020 juist scholing van huidige medewerkers als prioriteit hebben. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘HR-Trends 2019-2020’ van AFAS Software, adviesbureau Berenschot en uitgeverij Performa.

Ook het advies van de SER aan het kabinet is dat de staatssteun aan bedrijven gekoppeld moet zijn aan concrete doelstellingen rondom meer vrouwen aan de top. 

Alle reden dus om door te gaan of te starten met serieus diversiteitsbeleid. Wij helpen je graag.

Interessante onderzoeken

Master Theses over de bevordering van de doorstroom van vrouwen bij de vlaamse overheid

Maatregelen ter bevordering van de doorstroom van vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid: een kwalitatieve evaluatie van het netwerkprogramma Boost.

Ondanks een toename van het aantal vrouwen in organisaties, blijkt een doorstroming naar het topkader nog steeds achter te blijven. Daarom werd er bij de Vlaamse overheid een streefcijfer van 40% vrouwen in topfuncties in het leven geroepen zoals omschreven in het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering. Dit streefcijfer werd geformuleerd omdat er een ondervertegenwoordiging is van vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid. Een manier, ter bevordering van de doorstroom van vrouwen naar hogere functies, is een netwerk(programma). Dit netwerkprogramma zorgt ervoor dat informatie en ervaringen gedeeld kunnen worden met andere vrouwen in de organisatie. Zo zal er in de thesis ingegaan worden op het netwerkprogramma Boost van de Vlaamse overheid. Dat dient om vrouwen uit het middenkader aan te zetten zich kandidaat te stellen voor een topfunctie. Meer specifiek zal er een kwalitatieve evaluatie gebeuren van de effectiviteit van het netwerkprogramma Boost bij de doorstroom van vrouwen van het middenkader naar het topkader bij de Vlaamse overheid.

Hier vind je de theses van Carolin Lathouwers

The effectiveness of workplace coaching

A meta-analysis of learning and performance outcomes; scale development; theoretical model of individual differences and longitudinal study

Abstract

The extant literature on workplace coaching is characterised by a lack of theoretical and empirical understanding regarding the effectiveness of coaching as a learning and development tool; the types of outcomes one can expect from coaching; the tools that can be used to measure coaching outcomes; the underlying processes that explain why and how coaching works and the factors that may impact on coaching effectiveness. This thesis sought to address these substantial gaps in the literature with three linked studies. Firstly, a meta-analysis of workplace coaching effectiveness (k = 17), synthesizing the existing research was presented. A framework of coaching outcomes was developed and utilised to code the studies. Analysis indicated that coaching had positive effects on all outcomes. Next, the framework of outcomes was utilised as the deductive start-point to the development of the scale measuring perceived coaching effectiveness. Utilising a multi-stage approach (n = 201), the analysis indicated that perceived coaching effectiveness may be organised into a six factor structure: career clarity; team performance; work well-being; performance; planning and organizing and personal effectiveness and adaptability. The final study was a longitudinal field experiment to test a theoretical model of individual differences and coaching effectiveness developed in this thesis. An organizational sample of 84 employees each participated in a coaching intervention, completed self-report surveys, and had their job performance rated by peers, direct reports and supervisors (a total of 352 employees provided data on participant performance). The results demonstrate that compared to a control group, the coaching intervention generated a number of positive outcomes. The analysis indicated that coachees’ enthusiasm, intellect and orderliness influenced the impact of coaching on outcomes. Mediation analysis suggested that mastery goal orientation, performance goal orientation and approach motivation in the form of behavioural activation system (BAS) drive, were significant mediators between personality and outcomes. Overall, the findings of this thesis make an original contribution to the understanding of the types of outcomes that can be expected from coaching, and the magnitude of impact coaching has on outcomes. The thesis also provides a tool for reliably measuring coaching effectiveness and a theoretical model to understand the influence of coachee individual differences on coaching outcomes.

The study >

Janka Stoker: We weten steeds beter waardoor de hardnekkige salariskloof ontstaat, tijd voor actie!

Het Nationale Salarisonderzoek 2019 van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit onder meer dan 40.000 respondenten laat een schokkende stijging zien van de salariskloof tussen mannen en vrouwen. Sinds 2017 is die kloof namelijk gegroeid. Bovendien is de kloof groter naarmate de opleiding toeneemt: op WO-niveau is het verschil maar liefst 12 duizend euro. Gemiddeld genomen verdienen mannen acht procent meer dan vrouwen, zelfs als er geen verschil is in het type werk. Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat mannen vaker een loonsverhoging krijgen dan vrouwen, en dat die verhoging bij mannen ook significant hoger uitvalt dan bij vrouwen.

Er is al veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van de loonkloof – want die komt niet alleen in Nederland voor. In Europa is die 16%, en wereldwijd is de kloof tussen mannen en vrouwen de afgelopen 15 jaar nauwelijks verandert. Er zijn verschillende verklaringen voor deze kloof, zoals ………..

Lees verder op RUG.nl

Diversiteitsbeleid: starten met multi-cultureel of met gender?

 

dr. Claartje Vinkenburg, geaffilieerd onderzoeker bij Atria zegt hierover: “Een relevante onderzoek (in een Noord-Amerikaanse context) is dat van Evan Apfelbaum ea. Die komen met twee conclusies, namelijk dat de achterliggende argumentatie die je gebruikt (verschil versus gelijkheid) uitmaakt voor wat je beleid oplevert (vrouwen hebben baat bij de verschilbenadering, etnische minderheden bij het gelijkheidsprincipe) (2016), en dat we beter moeten kijken naar de nadelige effecten van homogeniteit (2014).
Dat laatste vooral is vooral ook ons antwoord en dat zeggen we als Atria ook in ons vooronderzoek over de benchmark: de norm (wit, fit, man) problematiseren biedt ruimte voor inclusie en is dus beter dan doelgroepenbeleid.

Met andere woorden, het is effectiever om je diversiteitsbeleid te starten met gender.

Met dezelfde positieve en energieke vibe als Vreneli bij DNB binnenstapte, hield ze ook een presentatie voor ons vrouwennetwerk. Een uurtje is kort als het gevuld is met herkenbare persoonlijke voorbeelden, aansprekende anekdotes en goed tips. Ik gun iedereen die weleens onzeker is een uurtje met Vreneli. 

Marly van Horck

De Nederlandsche Bank

The questions really indicated that the audience started analysing themselves with respect to the impostor syndrome. Most of all, it was amazingly beautiful to observe that the atmosphere had shifted in such a way that people opened up and showed vulnerability in the questions they asked and comments they gave. 

Julia Heuritsch

Leiden University

Deze bijzondere vrouw, die lekker de grenzen op durft te zoeken en op het randje durft te lopen, was onze absolute topspreker op het Empower Women 010 Event van 2019 in Rotterdam. Deze vrouw is op een zeer charmante en humoristische wijze vlijmscherp. Ze is zacht als het kan en hard als het moet. 

Cor van der Graag

Business Optimizer

inCompany Training & masterclasses

Voor bedrijven en overheidsorganisaties biedt SheConsult, naast coaching, een aantal ‘groepsactiviteiten’ gericht op vrouwen zoals bijvoorbeeld de jonge vrouwelijke professionals, de aankomende vrouwelijke managers, de vrouwelijke high-professionals, de vrouwelijke 45+ers, of een gemixte groep van vrouwen. Dat kan een theatercollege zijn, een lezing, het leiden van discussie, maar ook masterclasses, trainingen en intervisie-begeleiding.

Retentie

Vrouwelijke medewerkers lopen tegen andere zaken aan dat hun mannelijke collega’s. Constateren dat je niet de enige bent met bepaalde uitdagingen is een belangrijk element van de bijeenkomsten. Er zit een grote kracht in de groepsdynamiek. De ervaring leert dat de deelnemers kracht en inzicht halen uit de trainingen/masterclasses. Bovendien worden de deelnemers gestimuleerd een ‘tribe’ te vormen, een team van vrouwen dat elkaar steunt, support en verder helpt. In het kader van retentie, is het belangrijk dat de deelnemers het vooral ook als heel plezierig ervaren dat hun werkgever begrip heeft voor de andere positie die vrouwen innemen in de organisatie dan mannen.

De crisis heeft de prioriteiten van de werkgever niet veranderd

De SheConsult-diensten zoals hieronder beschreven kunnen voorlopig uitsluitend voor relatief kleine groepen worden gegeven. Een en ander natuurlijk afhankelijk van de ruimte. 

Voor de korte termijn hebben we ook een interessante oplossing gevonden voor honderden medewerkers in hun thuiswerksituatie.
Het incompany Corona Coachings Programma. > 

Check het Incompany Corona Coachings programma.

Met daarin een GRATIS online training voor al je hoogopgeleide vrouwelijke medewerkers. Een innovatieve online training, geïnspireerd op onderzoek van McKinsey rond vrouwelijk leiderschap.

Masterclass rond zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is in veel werksituaties één van de belangrijkste fundamenten om te excelleren en je goed en krachtig te voelen. Het succesvolle masterclass rond de bestseller  F*ck die onzekerheid wordt gegeven voor groepen van 15 tot 1.500 deelnemers.

Training Vrouwelijk Leiderschap

Traing hoogopgeleide vrouwen

De deelnemers leren  in een dag of twee dagen de basisregels rondom persoonlijke effectiviteit en vrouwelijk leiderschap. Strategisch denken, valkuilen voor vrouwen, zelfvertrouwen, zichtbaarheid en personal branding komen aan bod.

Incompany Corona Coaching

Loopbaancoach Amersfoort Online coaching

Met daarin een GRATIS online training voor al je hoogopgeleide vrouwelijke medewerkers. Een innovatieve online training, geïnspireerd op onderzoek van McKinsey rond vrouwelijk leiderschap.

 

Samen maken we een strategisch plan en zetten we precies die de topcoaches in die bij jouw organisatie passen. Denk aan thema’s als:

  • Vlootschouw: welke vrouwelijke medewerkers hebben potentie en hoe kunnen we die potentie verzilveren?
  • Hoe kunnen we onze vrouwelijke aankomende managers voorbereiden op hun rol?
  • Diversiteit vraagt ook cultuurverandering. Welke cultuurverandering wil ik doorvoeren?
  • Thuiswerken stelt vrouwen vaak voor andere issues dan mannen. Hoe kunnen we onze vrouwelijke medewerkers daarbij ondersteunen?
  • Hoe voorkomen we dat vrouwen gaan uitvallen/ een burn-out krijgen? Hoe gaan we om met alle stress die hierbij komt kijken?
  • Hoe nemen we vrouwelijk leiderschap mee in deze transformatie?
  • Hoe zorgen we ervoor dat vrouwen hun ambitie vasthouden? Ook als er kinderen komen?
  • Welke coach- en trainingstrajecten hebben wij hiervoor nodig?

Je persoonlijke contactpersoon

Voor werkgevers is Heidi Dissel het aanspreekpunt. Zij adviseert vanuit ruime ervaring werkgevers m.b.t. het inzetten van een SheConsult-coachpool, trainingen en workshops en theatercolleges. Klik hier voor  het ontvangen van meer info. 

Heidi kan je sparringpartner zijn die met je meedenkt en adviseert over vraagstukken die spelen in je team of individueel. Of het nu gaat om één medewerker of je hele organisatie, zij kijkt iedere keer opnieuw hoe we vanuit SheConsult een passende oplossing kunnen bieden.

Haar ervaring als ondernemer in het opzetten van succesvolle bedrijven en netwerken in de diverse branches maakt haar een echte generalist. Binnen al haar werkzaamheden staan het leggen van verbinding en het opbouwen van duurzame relaties centraal.

We adviseren vanuit ervaring
Binnen haar rol is Heidi verantwoordelijk voor het strategisch en praktisch meedenken met 
organisaties in deze snel veranderende wereld. Zij begrijpt dat NU het moment is voor bedrijven en instellingen om in te spelen op de situatie na de coronacrisis. Dat de wereld nooit meer hetzelfde zal zijn.

Diversiteit blijft belangrijk, juist nu
Maar we weten ook dat zodra er crisis is, diversiteit zo ongeveer het eerste onderwerp is dat sneuvelt. Dat alles waar je jaren aan gewerkt hebt, zomaar van tafel geveegd kan gaan worden. En dat wil je als organisatie niet. Je wilt toekomstbestendig zijn of worden, en diversiteit is daar een onlosmakelijk onderwerp van.

Directie, managers, bestuurders en medewerkers weten allemaal dat er nu iets van hun ‘verander-DNA’ wordt gevraagd en staan meer dan ooit open voor verandering, dus dit is de kans om diversiteit een krachtige impuls te geven. Maar hoe gaan we dat dan doen en hoe pakken we dat aan? Wat heeft jouw organisatie nodig aan coaching en training om er straks weer te staan?

Vanuit SheConsult denkt Heidi mee over deze actuele vraagstukken. Belangrijke pijlers in een partnership met She Consult zijn transparantie, kwaliteit en vertrouwen.

Aanpakken
Door het centraal stellen van de uitdagingen van de organisatie weet zij als geen ander de juiste schakels met elkaar te verbinden en samen een oplossing op maat te creëren die passend is bij het vraagstuk van de organisatie.

De doorvertaling van de oplossing pakt ze op met het team topcoaches van SheConsult, zodat een op maat gemaakt programma naadloos aansluit op de behoefte van de organisatie.

Meer weten?

Mail Heidi Dissel op heidi.dissel@sheconsult.nl
of bel 085-060.5177.

Een greep uit de vele organisaties die SheConsult
het vertrouwen geven om hun vrouwelijke medewerkers te laten excelleren.

EY
Individuele coachtrajecten, masterclasses, trainingen & theatercolleges.

KPN
Individuele coachtrajecten, ook voor andere telecom providers.

Verschillende Ministeries
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

RUG
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges, ook voor andere universiteiten.

KADASTER
Individuele coachtrajecten, workshops, trainingen en theatercolleges.

ERASMUS UNIVERSITEIT
Individuele coachtrajecten, masterclasses, trainingen & theatercolleges.

FIAT NEDERLAND
Individuele coachtrajecten.

SALESFORCE
Individuele coachtrajecten
& theatercollege.

SOLIS ZORGGROEP
Individuele coachtrajecten.

HEINEKEN
Individuele coachtrajecten & trainingen

NATUUR
MONUMENTEN
Individuele coachtrajecten.

CAPGEMINI
Individuele coachtrajecten & theatercolleges

RABO BANK
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

ABN - AMRO
Individuele coachtrajecten, masterclasses & theatercolleges.

MILIEUDIENST
RIJNMOND
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

RTL 4
Individuele coachingstrajecten, ook voor andere omroepen.

KPMG
Individuele coachtrajecten, theatercolleges.

GEMEENTE UTRECHT
Individuele coachtrajecten, ook voor andere gemeenten.

Loading...