Met de regeling ‘loopbaanadvies’ rijksambtenaren kun je een vertrouwelijke loopbaanscan door een professionele loopbaandeskundige laten doen.

Dus zit je hier goed!

regeling loopbaancoaching rijk

Regeling Loopbaanadvies rijksambtenaren

Via het A+O fonds Rijk kun je een loopbaanadvies aangaan zonder tussenkomst van je leidinggevende, zodat je zelf bepaalt wat je met het loopbaanadvies doet.

Mogelijk houd je het voor jezelf en trek je je eigen plan, of je kaart het aan bij je jaarlijkse loopbaangesprek.

De inhoud van de loopbaanscan is vertrouwelijk en wordt dus niet openbaar gemaakt aan leidinggevenden.

Rijs subsidie

Met de regeling ‘Loopbaanadvies’ ontvang je een vergoeding tot
€ 1815,- (inclusief btw) voor een loopbaanadvies.

Rijksmedewerkers die aan hun loopbaan willen werken met hulp van een loopbaanadvies kunnen hiervoor vergoeding aanvragen bij het A+O fonds Rijk. Dit loopbaanadvies kwam tot stand na een gezamenlijke (cao) afspraak tussen de sociale partners. Deze afspraak is opgenomen in het ARAR (artikel 71b).

Rijksambtenaren kunnen anoniem dus een loopbaantraject doorlopen. Dat betekent dat, naast dat de inhoud van het traject vertrouwelijk is, de werkgever niet op de hoogte wordt gesteld van deelname aan de regeling.

Naast deze regeling hebben rijksambtenaren ook op grond van het ARAR het recht om eenmaal per vijf jaar een vertrouwelijke loopbaanscan te doen.

Niet alle sectoren komen in aanmerking

Medewerkers van Defensie/Politie/Rechterlijke Macht/Decentrale overheden/Onderwijssectoren vallen niet onder de sector Rijk.
Ook medewerkers van zelfstandige bestuursorganen (met uitzondering van de Autoriteit Persoonsgegevens)
kunnen geen gebruik maken van de regeling, zo lezen wij.

Maar uiteraard kunnen deze werkgevers wel gebruikmaken van SheConsult.
Sterker nog, een aantal werkgevers binnen deze sectoren en hun medewerkers maken reeds gebruik van de diensten van SheConsult.

Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk

Het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk) is een onafhankelijke stichting. In het fonds werkt het Rijk als werkgever samen met vakorganisaties die de werknemers vertegenwoordigen. Dit zijn de vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF. In het bestuur van het A+O fonds Rijk zitten zowel leden van deze vakorganisaties als vertegenwoordigers van de werkgever Rijk.

De werkgever en de werknemersorganisaties (de sociale partners) werken ook samen in het Sectoroverleg Rijk (SOR). Daarin onderhandelen ze bijvoorbeeld over een cao. De activiteiten van het A+O fonds Rijk zijn een aanvulling op het werk van de SOR en het werk binnen de Rijksorganisatie.

Waaraan moet het advies voldoen?
Het beste loopbaanadvies krijg je door drie gesprekken aan te gaan van een of anderhalf uur met je loopbaanadviseur, aldus de informatie van het A&O van van het Rijk. Maar het kan zijn dat dit in overleg met je coach anders gaat.

De SheConsult coach zal in het kader van het loopbaanadvies een schriftelijke rapportage opleveren die de volgende elementen bevat:

 • bespreking uitslag gesprekken en onderzoeken;
 • jouw competenties;
 • je ontwikkelingsmogelijkheden;
 • de mate waarin jouw potentie volgens de loopbaancoach en je eigen inzicht daarin op elkaar aansluiten;
 • inschatting van jouw arbeidswaarde;
 • een persoonlijk en concreet advies over hoe je met je loopbaan om kan gaan;

 

Over SheConsult

SheConsult heeft het vertrouwen van meer dan 163 organisaties

 Vraag een loopbaanadvies aan

Het loopbaanadvies in het kort

Het loopbaanadvies helpt je om jouw plek te vinden op de arbeidsmarkt. Dat kan bij de rijksoverheid zijn of daarbuiten, maar in elk geval een plek die past bij jouw kwaliteiten. Het traject ziet er als volgt uit:

 • Controleer of je in aanmerking komt voor de subsidie. Beantwoord een aantal vragen en binnen een paar minuten weet je of je aan de voorwaarden voldoet. Na afloop ontvang je uitleg over de verdere aanvraag.
 • Je vraagt een loopbaanscan aan via je leidinggevende of via het A+O fonds Rijk. Je meldt je voor deze regeling aan via het digitaal dossier van Loopbaanadvies.
 • Je vraagt voor maximaal € 1.500,- exclusief btw (€ 1.815,- inclusief btw) een subsidie aan voor een vertrouwelijk loopbaanadvies. Ben je een hoogopgeleide vrouw, dan zou dat prima kunnen bij SheConsult.
 • Je bepaalt zelf wat je met het loopbaanadvies doet. Je kunt het bespreken tijdens je jaarlijkse loopbaangesprek, maar je kunt het ook voor jezelf houden en je eigen plan trekken. Jouw resultaten blijven in ieder geval anoniem.

Voorwaarden van het Rijk

Volgens het A&O fonds Rijk, komt je in aanmerking voor de subsidie als je een medewerker bent die valt onder de sector Rijk* en de afgelopen drie jaar onafgebroken in dienst van het Rijk bent geweest. Je mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van de regeling loopbaanadvies.

Meer informatie?
Heb je vragen over het loopbaanadvies in het algemeen, dan kun je die ook stellen via het CAOP via:
[email protected] of 06 29 521 339.

SheConsult ondersteunt hoogopgeleide vrouwen en hun werkgevers

Vrouwen lopen dus op hun werk tegen andere zaken aan dan mannen, en hebben daar dus andersoortige hulp bij nodig

Deskundige hulp

SheConsult-coaches weten welke issues er kunnen spelen en hoe ze die moet aanvliegen. Ze weten dat vrouwen op een andere manier leren dan mannen. En ze begrijpen bijvoorbeeld dat vrouwen stress afbouwen door te praten met andere vrouwen en dat mannen dat doen door te gaan fietsen of klussen.

SheConsult-coaches snappen dat

SheConsult-coaches weten uit ervaring en vanuit kennis waar vrouwen tegenaan kunnen lopen. En natuurlijk is iedere vrouw anders (iedere man ook) en zijn bovenstaande voorbeelden enorm generaliserend en stigmatiserend. Maar ze raken toch de kern waar het om gaat. Zoals er ook verschillen zijn tussen het vrouwenhart en het mannenhart, vrouwenvoetbal en mannenvoetbal, herenschoenen en damesschoenen, zo is er ook verschil tussen vrouwencoaching en mannencoaching.

 

Over de uitzonderlijke kwaliteit van de 22 SheConsult-coaches

academic-SheConsultMet een SheConsult-coach kun je levelen. Ze heeft een academische basis. Ze is een gecertificeerd loopbaancoach. Ze herkent de verschillende situaties, is ervaringsdeskundige, en bovenal heeft ze de kennis van de issues waar hoogopgeleide vrouwen  in en rond hun werk mee kunnen worstelen. Ze is specialist.

De SheConsult-coach is de specialist In het coachen van vrouwen in het benutten van hun potentieel. Bij SheConsult werk je met loopbaancoaches die een bovengemiddelde kennis en kunde hebben opgebouwd rond Vrouwelijk Leiderschap en het coachen van professionele hoogopgeleide vrouwen. Bovendien hebben zij zelf ook werkervaring in masculiene werkomgevingen.

Bij onze coaches kun je aan één thema werken of aan meerdere thema's. Vaak zijn thema's ook met elkaar verweven. Onze coaches weten hoe ze daarmee om moeten gaan. 

Stress & Burn-out

De SheConsult-coach is ervaren haar cliënten bij te staan bij stress gerelateerde problemen of kansen. Burn-out is een andere zaak. Dat moet je niet te licht opvatten. Daar heb je een gespecialiseerde coach voor nodig. SheConsult heeft tien coaches die zich hebben gespecialiseerd in burn-out.

focus vrouwen
certificaten-Coaching

Werkervaring SheConsult Coaches

 • HR directie- en management functies 36% 36%
 • Senior Management functies 56% 56%
 • Onderwijs & Wetenschap 23% 23%
 • Overheid en politiek 30% 30%
 • C-level en/of RvT 26% 26%
 • Consultancy functies 65% 65%
Waar we niet zo van zijn

Zweven
We zijn niet zo van het zweven, ook niet van de psychoanalyse waarin we sessies lang gaan wroeten in je verleden om jouw NU te kunnen duiden.
We inviteren geen goddelijke hulptroepen en voorgaande levens in onze coachsessies, om maar eens een paar voorbeeld uit het rijke en creatieve aanbod in coachland te noemen.


LIFE CHANCHING
Sommige roepen dat coaching een persoonlijk ontwikkelingsproces is, dat zelfs Life-Changing moet zijn. Dat kan. Dat maken we ook regelmatig mee. Maar voor ons is coaching: in een beperkt aantal gesprekken met beide benen op de grond, reflecteren op jezelf, op je handelingsrepertoire en gedrag, èn je omgeving. We brengen wensen, oorzaken en gevolgen in kaart en spreken concrete stappen. Daar boeken we snel resultaat mee. 

Natuurlijk werken we af en toe met tools die op puur wetenschappelijke grond onverklaarbaar maar toch super werken.
Onze coaching is vooral praktisch en evidence based. 
De ervaring leert dat dit werkt. 

Oja, en we houden ook niet zo van de slachtofferrol, of de calimero-rol. Ja, soms zijn dingen niet eerlijk, rottig en verdrietig. Dat mag er zijn. Maar uiteindelijk is de vraag hoe jij er mee om gaat. Daar helpen we je graag bij.

Over de uitzonderlijke kwaliteit van de 22 SheConsult-coaches

academic-SheConsultMet een SheConsult-coach kun je levelen. Ze heeft een academische basis. Ze is een gecertificeerd loopbaancoach. Ze herkent de verschillende situaties, is ervaringsdeskundige, en bovenal heeft ze de kennis van de issues waar hoogopgeleide vrouwen  in en rond hun werk mee kunnen worstelen. Ze is specialist.

De SheConsult coach is de specialist In het coachen van vrouwen in het benutten van hun potentieel. Bij SheConsult werk je met loopbaancoaches die een bovengemiddelde kennis en kunde hebben opgebouwd rond Vrouwelijk Leiderschap en het coachen van professionele hoogopgeleide vrouwen. Bovendien hebben zij zelf ook werkervaring in masculiene werkomgevingen.

Bij onze coaches kun je aan één thema werken of aan meerdere thema’s. Vaak zijn thema’s ook met elkaar verweven. Onze coaches weten hoe ze daarmee om moeten gaan. 

Stress & Burnout

De SheConsult coach is ervaren haar cliënten bij te staan bij stress gerelateerde problemen of kansen. Burn-out is een andere zaak. Dat moet je niet te licht opvatten. Daar heb je een gespecialiseerde coach voor nodig. SheConsult heeft negen coaches die zich hebben gespecialiseerd in burn-out.

Werkervaring SheConsult Coaches

 • HR directie- en management functies 36% 36%
 • Senior Management functies 56% 56%
 • Onderwijs & Wetenschap 23% 23%
 • Overheid en politiek 30% 30%
 • C-level en/of RvT 26% 26%
 • Consultancy functies 65% 65%
Waar we niet zo van zijn

Zweven
We zijn niet zo van het zweven, ook niet van de psychoanalyse waarin we sessies lang gaan wroeten in je verleden om jouw NU te kunnen duiden.
We inviteren geen goddelijke hulptroepen en voorgaande levens in onze coachsessies, om maar eens een paar voorbeeld uit het rijke en creatieve aanbod in coachland te noemen.


LIFE CHANCHING
Sommige roepen dat coaching een persoonlijk ontwikkelingsproces is, dat zelfs Life-Changing moet zijn. Dat kan. Dat maken we ook regelmatig mee. Maar voor ons is coaching: in een beperkt aantal gesprekken met beide benen op de grond, reflecteren op jezelf, op je handelingsrepertoire en gedrag, èn je omgeving. We brengen wensen, oorzaken en gevolgen in kaart en spreken concrete stappen. Daar boeken we snel resultaat mee. 

Natuurlijk werken we af en toe met tools die op puur wetenschappelijke grond onverklaarbaar maar toch super werken.
Onze coaching is vooral praktisch en evidence based. 
De ervaring leert dat dit werkt. 

Oja, en we houden ook niet zo van de slachtofferrol, of de calimero-rol. Ja, soms zijn dingen niet eerlijk, rottig en verdrietig. Dat mag er zijn. Maar uiteindelijk is de vraag hoe jij er mee om gaat. Daar helpen we je graag bij.

Aanvragen vergoeding Loopbaanadvies

Hieronder de informatie en het stappenplan gebaseerd op loopbaanadvies.aofondsrijk

STAPPENPLAN

 

 

Stap 1: Kies een SheConsult loopbaancoach waar jij een klik mee hebt

Alle SheConsult coaches zijn gecertificeerd coach en allen hebben een academische basis.
Echter, op dit moment erkent het Rijk voor de vergoeding uitsluitend de SheConsult coaches die door de NOLOC gecertificeerd zijn.

Wij hebben deze coaches reeds voor je geselecteerd. Klik op de button hieronder.

Stap 2: Maak afspraken over je advies

 • Kies een SheConsult coach en plan een kennismakingsgesprek direct in haar online agenda.
 • In dit gesprek kun je kijken of het klikt met de loopbaanadviseur en kun je bespreken hoe je het advies wilt ontvangen.
 • Klikt het met de coach vraag dan een offerte, daarin staat dan duidelijk waar het advies aan zal voldoen.
 • SheConsult zal in de offerte het dossiernummer vermelden. Het adviestraject wordt volledig, maar tot een maximum van €1.815 inclusief btw vergoed.

Stap 3: Maak een account aan bij A+O fonds Rijk

 • Vraag een inlognaam en wachtwoord aan op: www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl
 • Upload een kopie van jouw recente loonstrook als bewijs dat je bij het Rijk werkt.
 • Maak je burgerservicenummer (BSN) zwart voordat je de loonstrook gaat uploaden. Dit ter bescherming van jouw persoonsgegevens. De loonstrook zal na beoordeling van de aanvraag worden verwijderd.

Stap 4: Offerte uploaden

 • Upload de offerte die je ontvangen hebt van de SheConsult coach
 • Per e-mail ontvang je van het A&O Fonds het ‘Besluit tot toezegging van een financiële bijdrage voor een loopbaanadvies’.
 • Na bevestiging van je toezegging, kun je met je loopbaanadviseur aan de slag!

Stap 5: Declareren vergoeding

Heb je het schriftelijke loopbaanadvies ontvangen?

 • Log in met je inlognaam en wachtwoord op: www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl
 • Verklaar dat je het loopbaanadvies schriftelijk hebt ontvangen. Dit doe je door een vinkje te zetten op de daarvoor bestemde plaats op de website.
  Upload de factuur van je coach.
 • Declareer de factuur binnen zeven maanden na ontvangst van het ‘Besluit tot toezegging van een financiële bijdrage’.
 • Wacht je langer dan zeven maanden, dan vervalt de toezegging.

Als je reiskosten moet maken, kun je € 0,19 per kilometer declareren ongeacht de wijze van vervoer. Reiskosten worden alleen vergoed voor zover deze niet op andere wijze al worden vergoed, aldus de info van het A&O fonds rijk.

 

 

De expertise van SheConsult en haar founder vormen frequent in kranten, tijdschriften
en op radio en televisie basis voor artikelen en interviews.
Klik hieronder voor meer info.

Een voorbeeld van werkgevers die op de expertise van SheConsult vertrouwen

EY
Individuele coachtrajecten, masterclasses, trainingen & theatercolleges.

KPN
Individuele coachtrajecten, ook voor andere telecom providers.

Verschillende Ministeries
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

RUG
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges, ook voor andere universiteiten.

KADASTER
Individuele coachtrajecten, workshops, trainingen en theatercolleges.

ERASMUS UNIVERSITEIT
Individuele coachtrajecten, masterclasses, trainingen & theatercolleges.

FIAT NEDERLAND
Individuele coachtrajecten.

SALESFORCE
Individuele coachtrajecten
& theatercollege.

SOLIS ZORGGROEP
Individuele coachtrajecten.

HEINEKEN
Individuele coachtrajecten & trainingen

NATUUR
MONUMENTEN
Individuele coachtrajecten.

CAPGEMINI
Individuele coachtrajecten & theatercolleges

RABO BANK
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

ABN – AMRO
Individuele coachtrajecten, masterclasses & theatercolleges.

MILIEUDIENST
RIJNMOND
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

RTL 4
Individuele coachingstrajecten, ook voor andere omroepen.

KPMG
Individuele coachtrajecten, theatercolleges.

GEMEENTE UTRECHT
Individuele coachtrajecten, ook voor andere gemeenten.

Loading...