Ook in 2021 is er voor jouw MKB-bedrijf* een subsidie van bijna € 24.999 beschikbaar voor het continu ontwikkelen van je medewerkers. De ‘SLIM’subsidie regeling

Samen met jou als opdrachtgever wordt ook in 2021 een plan op maat ontwikkeld rondom loopbaanbegeleiding. Daar zorgen wij voor. Tevens zulllen onze subsidie-experts je ontlasten bij aanvraagproces rond de subsidie. Dus waarom zou je dit niet deze week oppakken!

De hoofdlijnen van SLIM

coaching

Doorlichting van de onderneming

Vormgeven opleidings/ontwikkelplan gericht vanuit het perspectief van de onderneming;

Coaching Female

Loopbaan ontwikkeladvies

Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van de werknemers.

Graduate-SheConsult

Ontwikkel een structurele ontwikkelingsmethode

Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

European-Euro coaching

Subsidievoorwaarden

Een initiatief komt alleen voor subsidie in aanmerking indien de subsidiabele kosten ten minste € 5.000 bedragen, het maximale subsidiebedrag is € 24, 999

Ontwikkel een structurele oplossing
die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en
beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

Binnen jouw bedrijf wordt in 2021 mogelijk tot wel 80% van de coach- en ontwikkelingstrajecten vergoed met de SLIM subsidie

Vanaf 2 maart 2021 kunnen MKB-bedrijven* subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden.

Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit, laten het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten. 

Minister Koolmees: “Wij willen dat iedereen zich blijft ontwikkelen tijdens zijn of haar werkende leven. Dat moet vanzelfsprekend worden.  Want leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt.
En om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden.

 

* MKB-Bedrijven, zijn ondernemingen met maximaal 250 medewerkers

SheConsult heeft alle talent, kennis en kunde in huis om bedrijven bij dit process bedrijven professioneel en efficiënt te begeleiden

Alle SheConsult coaches zijn gecertificeerd en hebben naast een academische basis diverse aanvullende opleidingen gevolgd niet alleen rond coaching specialismen, maar ook rond HRM en Learning en Development.

ONTZORGEN
Voor de aanvraag en begeleiding van de subsidieaanvraag wordt gewerkt met een aantal externe specialisten die van deze trajecten hun vak hebben gemaakt.

Over SheConsult

Meer dan 150 bedrijven/instellingen

 Subsidiabele SLIM programma’s

Om een leerrijke werkomgeving te creëren is het belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaan van je medewerkers. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben je medewerkers? Hoe verhoudt dit zich tot de arbeidsmarkt? En hoe kun je hier als leidinggevende samen met de medewerker op inspelen? Om op deze vragen een antwoord te krijgen, kan je als mkb-bedrijf dus subsidie ontvangen om loopbaan en/of ontwikkeladviezen te verkrijgen voor de medewerkers in je organisatie.

Ontwikkeling leerplannen

Binnen SheConsult is uitgebreide kennis en kunde rond HRM-Learning & Development aanwezig.

Voor grote en kleine organisaties zijn leerplannen en loopbaanadviesplannen ontwikkeld gebaseerd op  interne analyses rondom training- en coachingsbehoeften.

Ontwikkelingsplannen die vaak binnen een afgesproken tijdspad worden gereviewed en upgedate.  

In het kader van de SLIM- regeling kan SheConsult een effectief en subsidiabel leerplan voor jouw organisatie ontwikkelen.

training SLIM subsidie

Incompany trainingen

SheConsult, biedt naast coaching, ‘groepsactiviteiten’ gericht op vrouwen zoals bijvoorbeeld de jonge vrouwelijke professionals, de aankomende vrouwelijke managers, de vrouwelijke high-professionals, de vrouwelijke 45+ers, of een gemixte groep van vrouwen. Dat kan een theatercollege zijn, maar ook masterclasses, trainingen, intervisie-begeleiding of bijvoorbeeld een branded event gebaseerd op onze Summer Academy.

Veel trainingstrajecten vallen binnen de SLIM subsidieregeling.

Loopbaancoach Slim subsidie

Individele coaching

SheConsult is dé specialist in het coachen van hoogopgeleide vrouwen in het benutten van hun potentieel en ondersteuning bij kansen en problemen. SheConsult wordt gevormd door top- loopbaancoaches die naast een academische basis, kennis en kunde hebben opgebouwd rond Vrouwelijk Leiderschap en het coachen van professionele hoogopgeleide vrouwen. Bovendien hebben zij zelf ook werkervaring in masculiene werkomgevingen.

Veel coach trajecten vallen binnen de SLIM subsidieregeling.

Je wilt je talenten aan boord houden en laten groeien

 Er is uiteraard veel animo voor deze financiële ondersteuning van het rijk.
Wacht daarom niet af. We informeren je graag

heidi Dissel SheConsult

Laten we snel een videocall afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt simpel een afspraak plannen in de mijn agenda hieronder.

Hoop je snel te spreken. 

HR-Adviseur SheConsult
Heidi.dissel@SheConsult.nl

Laden...
Loading...