Politiek is te belangrijk om aan mannen over te laten’, zei Els Borst ooit. Helaas is in Nederland nog lang geen sprake van een evenwichtige vertegenwoordiging. Het aantal vrouwen in de Tweede Kamer is gedaald. Er zijn maar weinig vrouwen benoemd als burgemeester. In gemeenteraden is het percentage vrouwen nog geen 30%. En onderzoek laat zien dat vrouwen die wel actief zijn, eerder afhaken. Dit moet en kan beter! En daar kun jij aan bijdragen. Hoe?
  • Natuurlijk kun je je voorkeurstem geven aan een vrouw op de lijst. Commissies die de lijsten opstellen, hebben lang niet altijd diversiteit als belangrijk doel voor ogen, en blijven in de vertrouwde vijvers met vooral mannen vissen… Stem vooral slim, zie www.stemopeenvrouw.nl hoe je dat doet!
  • Heb je politieke ambities? Wil je je inzetten om de samenleving mooier te maken? Stel je kandidaat! Bereid je goed voor op de procedure, zorg dat je jezelf optimaal profileert. Voor de Tweede Kamer ben je nu helaas te laat, maar volgend jaar zijn er al weer verkiezingen voor de gemeenteraden en in 2023 volgen de provincies en waterschappen.
  • Ben je politiek actief? Steun vrouwen met ambitie en zorg er vooral ook voor dat je zelf het politieke werk met succes en plezier blijft doen.
Bij SheConsult zijn ervaren coaches aangesloten die het klappen van de zweep kennen als het om politiek gaat. Marjan van Munster, Jolanda Holwerda en Liesbeth Tettero kunnen je begeleiden bij het waarmaken van je politieke ambities, of je al politiek actief bent of de ambitie hebt om dat te worden. Meer weten? Maak gerust een afspraak!
Liesbeth Tettero is SheConsult-coach in Utrecht
Loading...