Selecteer een pagina

SheConsult werkt voor vele grote en kleinere organisaties

De opdrachtgevers van SheConsult zijn particulieren, vaak zelfstandige vrouwelijke ondernemers en 89% uit grotere bedrijven, universiteiten, lokale overheden en ministeries. De theatercolleges worden ook uit uitgevoerd in opdracht van vrouwennetwerken en theaters.

Particulier

Daarnaast is ca. 11% van ons klantenbestand particulieren en vrouwelijke ondernemers.

Hieronder een overzicht van enkele van onze opdrachtgevers

De grote uitdaging van werkgevers in 2020;
Het vinden, boeien en binden van talenten

Werkgevers hebben er natuurlijk alle belang bij dat hun medewerkers optimaal functioneren, maar zeker ook dat zij zich happy voelen binnen de organisatie en met hun baan.  Zeker in deze tijd waarin we problemen hebben hoogopgeleide talenten te vinden, te boeien en...te binden.

Vrouwen zitten vaak anders in hun baan

Omdat vrouwen en mannen op veel punten anders zijn, op veel punten andere verwachtingen en ambities en vaak ook prive andere (zorg) verantwoordelijkheden hebben dan hun mannelijke collega’s, is de coachvraag vaak anders en zal ook de coach aanpak wezenlijk anders moeten.

Daarom wordt SheConsult door vele grote en kleine organisaties ingehuurd om haar vrouwelijke talenten te begeleiden. Simpel omdat we ons uitsluitend richten op die hoogopgeleide vrouwelijke talenten. We zijn specialist. Wel zo effectief.

 

Visie & Misie

Visie

De problematiek rond vrouwenparticipatie in ons land heeft vooral een culturele achtergrond. Een rollenpatroon tussen man en vrouw was in de basis gebaseerd op de fysieke verschillen. Later stelden de kerk en de overheid de minderwaardige positie van de vrouw vast. Sommige godsdiensten hanteren deze norm ook vandaag nog.

Vandaag is de wereld anders.
Vrouwen en mannen volgen dezelfde opleidingen en hebben als ze jong zijn dezelfde ambities. Maar in hun baan wordt het anders, dan ontstaan er verschillen. En wanneer er kinderen komen, dan gaat het niet zelden echt mis. Dan is het bijna vanzelfsprekend dat het de vrouw is die de zorg- en thuistaken op haar schouders neemt. Ondanks haar opleiding en ondanks haar ambities. En dat kan best moeilijk zijn.

Organisaties zijn van oudsher gedomineerd door mannen, volgens de masculiene regels georganiseerd. Wanneer talentvolle vrouwen moeten opereren volgens die regels (die ze niet blijken te kennen, want daar zijn ze niet mee opgevoed), zich niet thuis voelen in de organisatie, zich gefrustreerd voelen omdat dingen niet gaan zoals ze willen en het gevoel hebben niet gewaardeerd te worden, kan er een probleem ontstaan. De vrouw vertrekt en gaat parttime werken of stopt helemaal.

Werken aan retentie.
Wij vinden dat werkgevers kansen hebben om vrouwen langer aan zich te binden door beter te anticiperen op de specifieke problematiek van vrouwen binnen hun baan. Werkgevers moeten willen weten wat er speelt door regelmatig onderzoek te doen.

We zijn ervan overtuigd dat specifieke programma’s helpen om meer vrouwen aan boord te houden en meer vrouwen te laten doorstromen naar hogere posities.
Maar vrouwen zèlf zijn ook aan zet.

Missie

We bieden met SheConsult en de boeken en theatercolleges van Vréneli Stadelmaier professionele vrouwen ondersteuning. Vrouwen die werken binnen bedrijven, overheden, instellingen en zelfstandig ondernemers. We werken met onze cliënten aan de vaak moeilijke balans tussen werk en privé. We helpen vrouwen een weg te vinden in een door mannen gedomineerde omgeving. We helpen onder andere bij vragen omtrent strategisch opereren, zichtbaarheid en zelfvertrouwen.

We onderzoeken, inspireren, motiveren en begeleiden. Individueel en groepsgewijs. We willen vrouwen individueel beter en met meer plezier laten functioneren. We willen werkgevers bijstaan met onderzoek, advies en programma’s gericht op het behoud en de groei van hun vrouwelijk talent.

We willen een bijdrage leveren aan de balans tussen mannen en vrouwen op die plekken in de samenleving waar de belangrijke beslissingen genomen worden. Op topposities hebben we meer vrouwen nodig.
Wij willen ons steentje bijdragen om meer vrouwelijk talent in de top te krijgen.

Omdat we daar allemaal beter van worden, omdat de wereld daar beter van wordt. 

Voor werkgevers is Heidi Dissel het aanspreekpunt. Zij adviseert vanuit ruime (HRM) kennis en ervaring werkgevers m.b.t. het inzetten van een SheConsult coachpool, trainingen en workshops en theatercolleges.
> Klik hier voor het ontvangen van meer info.

Een greep uit de vele organisaties die SheConsult
het vertrouwen geven om hun vrouwelijke talenten te laten excelleren.

EY
Individuele coachtrajecten, masterclasses, trainingen & theatercolleges.

KPN
Individuele coachtrajecten, ook voor andere telecom providers.

Verschillende Ministeries
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

RUG
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges, ook voor andere universiteiten.

KADASTER
Individuele coachtrajecten, workshops, trainingen en theatercolleges.

ERASMUS UNIVERSITEIT
Individuele coachtrajecten, masterclasses, trainingen & theatercolleges.

FIAT NEDERLAND
Individuele coachtrajecten.

SALESFORCE
Individuele coachtrajecten
& theatercollege.

SOLIS ZORGGROEP
Individuele coachtrajecten.

HEINEKEN
Individuele coachtrajecten & trainingen

NATUUR
MONUMENTEN
Individuele coachtrajecten.

CAPGEMINI
Individuele coachtrajecten & theatercolleges

RABO BANK
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

ABN – AMRO
Individuele coachtrajecten, masterclasses & theatercolleges.

MILIEUDIENST
RIJNMOND
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

RTL 4
Individuele coachingstrajecten, ook voor andere omroepen.

KPMG
Individuele coachtrajecten, theatercolleges.

GEMEENTE UTRECHT
Individuele coachtrajecten, ook voor andere gemeenten.

Loading...