Selecteer een pagina

Gratis loopbaan-APK voor vrouwelijke medewerkers van het Rijk

Zit ik nog goed, ben ik nog happy op m’n werk? Kan ik verbeteren? Wat wil ik morgen?

rijksoverheid coaching

Regeling Loopbaanadvies Rijksambtenaren

Het (kosteloze) adviestraject bestaat uit vier onderdelen over een periode van een drie maanden*

1. Zingeving analyse

Zingeving is voor vrouwen essentieel. Hoe scoor jij op de 9 kenmerken van zingevend werk en leiderschap?

2. Arbeidsmarktscan

Krijg direct inzicht in de mogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt en wat je kunt doen om je positie te verbeteren.

3. Loopbaancoaching

3 maanden aan de slag met een topcoach, expert in het begeleiden van hoogopgeleide vrouwen.

4. ‘Het Vrouwenbrein.’ 

Deelname online collegereeks: Wetenschappers en auteurs over het vrouwenbrein op de werkvloer. Met concrete tips!

coaching sheconsult

Met de regeling ‘Loopbaanadvies’ ontvang je een vergoeding tot € 1.815,- (inclusief btw) voor een loopbaanadvies.

rijksoverheid coaching

Rijksmedewerkers die aan hun loopbaan willen werken met hulp van een loopbaanadvies kunnen hiervoor vergoeding aanvragen bij het A+O fonds Rijk. Dit loopbaanadvies kwam tot stand na een gezamenlijke (cao) afspraak tussen de sociale partners. Deze afspraak is opgenomen in het ARAR (artikel 71b).

Rijksambtenaren kunnen anoniem dus een loopbaantraject doorlopen. Dat betekent dat, naast dat de inhoud van het traject vertrouwelijk is, de werkgever niet op de hoogte wordt gesteld van deelname aan de regeling. Naast deze regeling hebben rijksambtenaren ook op grond van het ARAR het recht om eenmaal per vijf jaar een vertrouwelijke loopbaanscan te doen.

Waaraan moet het advies voldoen?

Het beste loopbaanadvies krijg je door de combinatie van testen en gesprekken aan te gaan met je loopbaanadviseur, aldus de informatie van het A+O van het Rijk. Maar het kan zijn dat dit in overleg met je coach anders gaat.

De SheConsult coach zal in het kader van het loopbaanadvies een schriftelijke rapportage opleveren die de volgende elementen bevat:

  • bespreking uitslag gesprekken en onderzoeken;

  • jouw competenties;

  • je ontwikkelingsmogelijkheden;

  • de mate waarin jouw potentie volgens de loopbaancoach en je eigen inzicht daarin op elkaar aansluiten;

  • inschatting van jouw arbeidswaarde;

  • een persoonlijk en concreet advies over hoe je met je loopbaan om kan gaan;

Sorry, niet alle sectoren komen in aanmerking

Medewerkers van Defensie/Politie/Rechterlijke Macht/Decentrale overheden/Onderwijssectoren vallen niet onder de sector Rijk. Ook medewerkers van zelfstandige bestuursorganen (met uitzondering van de Autoriteit Persoonsgegevens) kunnen geen gebruik maken van de regeling, zo lezen wij.

Maar uiteraard kunnen deze werkgevers wel gebruikmaken van SheConsult.
Sterker, een aantal werkgevers binnen deze sectoren en hun medewerkers maken reeds gebruik van de coaching- en trainingsdiensten van SheConsult.

Alle SheConsult coaches zijn gecertificeerd. 

Niet alle coaches mogen van het Rijk dit loopbaanadvies doen. Ook al is de coach bijvoorbeeld al 20 jaar coach/psycholoog en internationaal gecertificeerd. Nee, voor deze subsidie moet de coach gecertificeerd zijn bij de beroepsvereniging van Loopbaancoaches, de NOLOC.

De volgende SheConsult coaches voldoen ook aan deze voorwaarde. Klik op ‘Kies je loopbaancoach‘ voor een overzicht.

Loopbaancoach Burnout coach Bussum Gooi

DE VIER ONDERDELEN VAN JE LOOPBAANADVIES PROGRAMMA

Noem het een APK. Check of je werkgeluk, je ambitie en je effectiviteit nog wel op orde zijn.

Denkende vrouw-SheConsult

1. WE GAAN METEN OF JIJ JE WERKOMGEVING ALS ZINVOL ERVAART

Zingeving brengt in kaart in hoeverre jij je werk en je werkomgeving als zingevend ervaart.
De vragenlijst helpt je de waarden binnen je eigen werk te ontdekken, zodat je beter in staat bent je te richten op wat jou echt inspireert.

Met Zingeving Analyse meet je de 7 kenmerken van zingevend werk en de 2 kenmerken van zingevend leiderschap.
Dat geeft duidelijkheid en houvast bij het verhogen van je werkplezier.

Aan de hand van de rapportage ontdek je waar een score vandaan komt en wat je er aan kan doen om daar verandering in te brengen.
De vragenlijst is ontwikkeld naar de laatste wetenschappelijke inzichten, in samenwerking met experts van Academia Aemstel.

2. Je gaat werken met het instRument ‘Arbeidsmarkt Positie Quotiënt’

Het APQ-programma is het meest ingezette instrument op het gebied van arbeidsmarktwaarde. Wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt? Hoe lang duurt het als ik een andere baan zou moeten vinden? Wat kan ik doen om mijn positie te verbeteren? Hoe maak ik zelf slimme keuzes in mijn loopbaan?

De APQ geeft inzicht in de mate waarin je nu en in de toekomst gemakkelijk passend werk zal kunnen vinden. De APQ-vragenlijst onderzoekt je persoonlijke situatie en de mogelijkheden om je arbeidsmarktpositie te verbeteren.

Coaching-SheConsult
Denkende vrouw-SheConsult

3. JE GAAT EFFECTIEF EN PLEZIERIG AAN DE SLAG MET JE LOOPBAANCOACH

De loopbaancoach van SheConsult is uiterst gekwalificeerd.
Ze is gecertificeerd en heeft een academische basis. Ze weet vanuit haar gekwalificeerde coach- en trainingsopleidingen, haar loopbaan, de exclusieve, intensieve training tot SheConsult-coach en de vele coachgesprekken die ze heeft gevoerd met vrouwen zoals jij, waar jij, als hoogopgeleide vrouw in je werk (en privé) tegenaan loopt. Zij gaat je helpen om vast te stellen of jij op je plek zit binnen de arbeidsmarkt. Dat kan bij de rijksoverheid zijn of daarbuiten, maar in elk geval een plek die past bij jouw kwaliteiten en ambities.

* Het traject heeft maximaal 6 uur coaching en duurt drie maanden, tenzij je dit anders afspreekt met de coach.

 

4. jE HEBT TOEGANG TOT DE Collegereeks: Het Vrouwenbrein, vrouwen zijn anders.

Een werksetting kan tègen vrouwen werken. Bijvoorbeeld: In van oudsher door mannen gedomineerde omgevingen gelden de mannelijke spelregels. In onze cultuur vinden we fulltime werkende vrouwen toch eigenlijk slechte moeders, en vinden we vakgebieden waar veel vrouwen werken toch minder waard dan bijvoorbeeld ruimtevaarttechniek. Maar ook in sollicitatieprocedures zien we dat vrouwen zich vaak te bescheiden presenteren en ook met een andere bril op bekeken worden. En bij ontslag zoeken vrouwen, vaker dan mannen, de schuld bij zichzelf, wat een aardige dip in hun zelfvertrouwen kan veroorzaken.

Uit de coachpraktijk en uit de wetenschap kennen we de thema’s waar vrouwen tegenaan lopen. In deze collegereeks behandelen we zes van deze thema’s. Jij hebt toegang tot de zes online-colleges van 1 uur.

vrouwenbrein-collegereeks

AANDACHT GEVEN EN HET VOORKOMEN VAN PROBLEMEN

 Vraag een loopbaanadvies aan

Het loopbaanadvies in het kort

Het loopbaanadvies helpt je om jouw plek te vinden op de arbeidsmarkt. Dat kan bij de rijksoverheid zijn of daarbuiten, maar in elk geval een plek die past bij jouw kwaliteiten. Het traject ziet er als volgt uit:

  • Controleer of je in aanmerking komt voor de subsidie. Beantwoord een aantal vragen en binnen een paar minuten weet je of je aan de voorwaarden voldoet. Na afloop ontvang je uitleg over de verdere aanvraag.
  • Je vraagt een loopbaanscan aan via je leidinggevende of via het A+O fonds Rijk. Je meldt je voor deze regeling aan via het digitaal dossier van Loopbaanadvies.
  • Je vraagt voor maximaal €1.500,- exclusief btw (€1.815,- inclusief btw) een subsidie aan voor een vertrouwelijk loopbaanadvies. Ben je een hoogopgeleide vrouw, dan zou dat prima kunnen bij SheConsult.
  • Je bepaalt zelf wat je met het loopbaanadvies doet. Je kunt het bespreken tijdens je jaarlijkse loopbaangesprek, maar je kunt het ook voor jezelf houden en je eigen plan trekken. Jouw resultaten blijven in ieder geval anoniem.

Voorwaarden van het Rijk

Volgens het A+O fonds Rijk, kom je in aanmerking voor de subsidie als je een medewerker bent die valt onder de sector Rijk* en de afgelopen drie jaar onafgebroken in dienst van het Rijk bent geweest. Je mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van de regeling loopbaanadvies.

Meer informatie?
Heb je vragen over het loopbaanadvies in het algemeen, dan kun je die ook stellen via het CAOP via:
loopbaanadvies@caop.nl of 06 29 521 339.

Vrouwen lopen dus op hun werk tegen andere zaken aan dan mannen, en hebben daar dus andersoortige hulp bij nodig

Deskundige hulp

Die weet welke issues er kunnen spelen en hoe ze die moet aanvliegen. Die weet dat vrouwen op een andere manier leren dan mannen. En die bijvoorbeeld snapt dat vrouwen stress afbouwen door te praten met andere vrouwen en dat mannen dat doen door te gaan fietsen of klussen.

SheConsult-coaches snappen dat

SheConsult-coaches weten uit ervaring en vanuit kennis waar vrouwen tegenaan kunnen lopen. En natuurlijk is iedere vrouw anders (iedere man ook) en zijn bovenstaande voorbeelden enorm generaliserend en stigmatiserend. Maar ze raken toch de kern waar het om gaat. Zoals er ook verschillen zijn tussen het vrouwenhart en het mannenhart, vrouwenvoetbal en mannenvoetbal, herenschoenen en damesschoenen, zo is er ook verschil tussen vrouwencoaching en mannencoaching.

 

focus vrouwen
certificaten-Coaching

Ben je werkgever binnen de overheid?

Dit of een van onze andere SheConsult programma’s of masterclasses zijn ook groepsgewijs binnen de organisatie in te zetten.
Dat doen we voor veel collega’s binnen de publieke sector en het bedrijfsleven.
Ik vertel je er graag meer over.

Plan een VideoCall afspraak in mijn agenda hieronder of maak een afspraak om verder te praten

diversiteit in organisatie heidi Dissel SheConsultHeidi Dissel

HR-Adviseur SheConsult
Heidi.dissel@SheConsult.nl  /  085 0605177

 

HIERONDER KUN JE DIRECT EEN TELEFONISCHE AFSPRAAK INPLANNEN

SheConsult heeft het vertrouwen van meer dan 163 organisaties

Laden...

Een deel van de organisaties die SheConsult hun vertrouwen gaven

EY, training coaching vrouwen

EY
Individuele coachtrajecten, masterclasses, trainingen & theatercolleges.

logo Loyens Loeff coaching advocaten

LOYENS & LOEFF
Online colleges, individuele coachtrajecten, advies.

VERSCHILLENDE MINISTERIES
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

RUG
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

logo-Allen & Overy, loopbaancoaching advocaten

ALLEN & OVERY
Individuele coachtrajecten

ERASMUS UNIVERSITEIT
Individuele coachtrajecten, masterclasses, trainingen & theatercolleges.

dE BRAUW,blackstone ,Westbroek loopbaancoaching advocaten

DE BRAUW, BLACKSTONE, WESTBROEK
Individuele coachtrajecten.

KPN
Individuele coachtrajecten, ook voor andere telecom providers.

Stibbe-LOOPBAANCOACHING ONLINE

STIBBE

Online collegereeks, het vrouwenbrein, vrouwen zijn anders.

VBK UITGEVERS, VROUWEN COACHING

VBK, UITGEVERS
Individuele coachtrajecten, online collegereeks, het Vrouwenbrein, vrouwen zijn anders.

KADASTER
Individuele coachtrajecten, workshops, trainingen en theatercolleges.

Legal women vrouwennetwerk theatercolleges

LEGAL WOMEN
Events, trainingen & theatercolleges.

FIAT NEDERLAND
Individuele coachtrajecten.

SALESFORCE
Individuele coachtrajecten
& theatercollege.

SOLIS ZORGGROEP
Individuele coachtrajecten.

HEINEKEN
Individuele coachtrajecten & trainingen

NATUUR
MONUMENTEN
Individuele coachtrajecten.

CAPGEMINI
Individuele coachtrajecten & theatercolleges

RABO BANK
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

ABN – AMRO
Individuele coachtrajecten, masterclasses & theatercolleges.

MILIEUDIENST
RIJNMOND
Individuele coachtrajecten, workshops & theatercolleges.

RTL 4
Individuele coachingstrajecten, ook voor andere omroepen.

KPMG
Individuele coachtrajecten, theatercolleges.

GEMEENTE UTRECHT
Individuele coachtrajecten, ook voor andere gemeenten.

Loading...