Interne coach of externe coachRegelmatig krijgen wij van onze klanten de vraag of ze van interne coaches gebruik moeten maken of dat ze beter voor een externe coach kunnen kiezen. Een aantal met name grotere organisaties werken met een pool van interne coaches. Vaak zijn dit werknemers (bijvoorbeeld HR)  die naast hun werk een coachopleiding hebben gedaan en het leuk en nuttig vinden om hun collega’s en individueel te begeleiden. Hierdoor wordt het zelfoplossend vermogen van een organisatie groter. Externe coaches hebben coaching als vak. Ze hebben een frisse blik op de organisatiecontext, zijn goed geschoold en houden hun vak bij, daarnaast zijn ze breder inzetbaar in de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het geven van trainingen. De expertise van externe coaches ligt over het algemeen dus veel meer op het coachingsvak dan wanneer het een interne coach betreft. Bij eenvoudige of praktische coachvragen kiest kan de inzet van een interne coach voldoende zijn. Voor hogere functies, diepgaande persoonlijke thema’s en bij dreigende burn-out wordt bijna altijd een externe coach ingeschakeld. Hetzelfde geld als een coachee zich op ander werk wil oriënteren.

In dit artikel zetten we de voor- en nadelen van beide coaches voor je op een rij.

Externe coach:
Voordelen 

 • gespecialiseerde vaardigheden en ervaring
 • geen andere (mogelijke afleidende) verantwoordelijkheden binnen de organisatie
 • ongevoelig voor interne politiek
 • geen persoonlijk intern belang
 • bieden sensitieve feedback, wat belangrijk is voor prestatie-verbetering
 • geen onderdeel van het systeem
 • zicht op best practices bij andere organisaties
 • vrij om te confronteren
 • onbevooroordeeld en frisse blik

Nadelen

 • hogere kosten
 • niet of beperkt bekend met organisatiecultuur en processen
 • de uitkomst van het coachtraject kan strijdig zijn met het organisatiebelang
 • reistijd (indien niet online)

 

Interne coach
Voordelen

 • geen out-of pocket kosten
 • coach en coachee kunnen elkaar al vanuit een andere verband kennen
 • coach begrijpt de organisatiecultuur en processen
 • coach weet hoe de hazen lopen en kan hierin concreet adviseren of als supporter fungeren
 • laagdrempelig

Nadelen:

 • coaching leidt de coach af van zijn/haar dagelijkse bezigheden
 • vertrouwelijkheid kan een probleem zijn, met name ten aanzien van zaken die gevoelig liggen in de organisatie.
 • coachee kan zich niet vrij genoeg voelen om alles bespreekbaar te maken
 • coachee kan zich beperkt voelen om ideeën die niet stroken met het belang van de organisatie te verkennen
 • coach kan blind zijn voor wat er echt in de organisatie gebeurd

 

Daarom adviseren wij dat daar waar het gaat om diepgaande transformatie processen, conflicthantering, behoefte aan stevige koersverandering of objectieve reflectie op het eigen handelen in relatie met de organisatie, een externe coach de beste keuze is.

Daarbovenop, wanneer het een vrouwelijke coachee betreft is SheConsult altijd de beste keus, omdat vrouwen anders denken en doen dan mannen en vrouwen in hun werk tegen andere zaken aanlopen dan mannen. De coaches van SheConsult kennen de praktijk maar weten ook vanuit wetenschappelijke kennis hoe ze vrouwen hierin het beste kunnen begeleiden.

Voor meer info lees ook: https://www.yvonneburger.nl/files/coachen_collegas1676.pdf

Loading...