Geef je vrouwelijke medewerkers in deze uitdagende tijd extra handvatten voor meer regie en energie, en stimuleer blijvend hun persoonlijke ontwikkeling

VOOR HOOGOPGELEIDE VROUWELIJKE MEDEWERKERS 

Incompany Corona Training & Coaching. 

 

Het is actueler dan ooit en verschillende media en onderzoeken geven er veel aandacht aan: de ondersteuning en ontwikkeling van vrouwen in het bedrijfsleven.

Onder andere de COO van Facebook, Sheryl Sandberg, deed onlangs een oproep aan werkgevers om vrouwen extra te faciliteren omdat zij zwaarder belast worden door de corona crisis.

Wij als SheConsult willen hier onze actieve bijdrage aan leveren, om vrouwen in deze uitdagende periode extra handvaten te geven en persoonlijke ontwikkeling blijvend te stimuleren. Vanuit deze gedachtegang willen we organisaties een gratis 3-weekse Incompany Corona Coaching onlinetraining aanbieden voor alle vrouwelijke medewerkers binnen de organisatie. De Corona Coaching gaat in op thema’s als talentontwikkeling, vrouwelijk leiderschap en veerkracht.

Corona Training & Coaching geïnspireerd op onderzoek van McKinsey

Vrouwelijk Leiderschap

Deze incompany training is gebaseerd op onderzoek van McKinsey door Barsh en Cranston naar Centered Leadership. (‘Vrouwelijk Leiderschap’ door J. Barsh and S. Cranston).  

Het model is ontwikkeld om jezelf te kunnen managen en verbeteren in uitdagende tijden. Dit model kan dus bij uitstek helpen in aanpassing aan wat de huidige corona- tijd van vrouwen vraagt.

Voorwaarden: intelligentie, veranderingsbereidheid, communicatieve vaardigheden, leiderschapsskills.

Centered Leadership bestaat uit 5 onderdelen

Je houding

Je blik op je werk/optimisme/hoe je opkrabbelt/zelfvertrouwen

Je verbinding

Verbinden (ook met jezelf), thuiswerken, netwerken en empathie

Je zingeving

Betekenis geven/zin van je leven en je werk

Je regie

Regie voeren over je werk; naar jezelf, je collega’s, medewerkers

Je energie

Je energiemanagement, zorg voor jezelf, voorkomen burn-out

 

online coachingUitkomst:

herstelvermogen, impact, vernieuwing, onderdeel zijn van een gezamenlijke toekomst.

 

Online Trainings Programma:

De Incompany  Training  van SheConsult gaat in op de zeven issues die uit ons onderzoek naar voren komen als issues waar vrouwen in deze corona-tijd mee worstelen.

Drie weken, tien modules

Online Training & COACHING

Het programma bestaat uit 10 modules: 10 mails, gedurende 3 weken een mail met een of meerdere opdrachten, video’s of teksten die uitnodigen tot zelfreflectie, verandering van het gedragsrepertoire, oefenen met nieuwe gedachten of handelingen en/of stellen van doelen.

De opdrachten beogen stress te reduceren, de deelnemers de regie te geven en zichzelf juist in deze tijd te versterken.

Coaching
Coaching werkt verdiepend, kan een stok achter de deur zijn om daadwerkelijk de opdrachten uit te voeren en kan eventuele problemen vroegtijdig signaleren en eventueel wegnemen. Corona Coaching door een van onze 16 topcoaches is een vast aanbod van dit programma, om de kwaliteit, groei en de veiligheid te waarborgen en om problemen vroegtijdig te signaleren.

Inclusief coach-consult 

Loopbaancoach Nederland Coaches Vrouwen SheConsult

Onderdeel van deze training is de mogelijkheid om 20 minuten te sparren met een van onze 21 topcoaches. Dit kan tijdens de training of na afloop, afhankelijk van waar de medewerker behoefte aan heeft. Aan dit consult van een van de coaches zijn geen kosten verbonden. Indien de medewerker daarna aanvullende coaching wenst, doen we dat natuurlijk graag.

Onze ervaring met de kosteloze consulten leert dat medewerkers komen met vragen zoals

  • stress: hoe pak ik het nu echt aan? Is wat ik bedacht heb aan remedie goed?
  • ik weet dat ik het anders wil maar ik kom niet verder
  • ik heb mijn ambitie niet helder, help me daarbij
  • ik loop tegen de beperkingen van thuiswerken aan, wat kan ik doen?
  • ik heb behoefte aan een duidelijke koers, ik heb nu richting maar het moet scherper

 

en vele andere vragen. Vaak kan een enkele vraag of een luisterend oor van een coach al inzicht geven, waarmee de werknemer verder kan in haar proces. 

Deelnemers aan deze training vinden het consult van grote waarde omdat ze daarmee het proces wat ze hebben doorgemaakt de weken daarvoor, kunnen verankeren, kunnen borgen. Het uitspreken van hun doelen maakt ze waar, en de moeite waard om er voor te gaan. 

Soms is dit consult niet genoeg en is er extra inventie nodig. Onze coaches doen dit graag.

 

 

Over de uitzonderlijke kwaliteit van een SheConsult coach

In Nederland is coaching een onbeschermd beroep. Dat zal een reden zijn waarom wij in ons land meer dan 60.000 in de Kamer van koophandel ingeschreven coaches hebben. SheConsult stelt echter strenge eisen aan de achtergrond van haar coaches. SheConsult is de specialist in Nederland in het coachen van vrouwen in het benutten van hun potentieel.

Coaching werknemers HRMBij SheConsult werk je met loopbaancoaches die naast een academische basis een bovengemiddelde kennis en kunde hebben opgebouwd rond Vrouwelijk Leiderschap en het coachen van professionele hoogopgeleide vrouwen. Bovendien hebben zij zelf ook werkervaring in masculiene werkomgevingen.

Bij onze coaches kun je aan één thema werken of aan meerdere thema’s. Vaak zijn thema’s ook met elkaar verweven. Onze coaches weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Ga gewoon het gesprek eens aan met een coach bij jou in de buurt of met de specialisatie die je zoekt. 

DE KOSTEN ZIJN AFHANKELIJK VAN HET AANTAL DEELNEMERS

We willen werkgevers helpen hun talentvolle vrouwen hun maximale potentieel te laten ontwikkelen en benutten, juist ook in deze tijd.

Het programma is gebaseerd op het theoretisch model over Vrouwelijk Leiderschap en toegespitst op deze tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is.

Afsluitende sessie met een SheConsult loopbaancoach

Vanuit onze Corona Coaching gericht op particulieren hebben we vastgesteld dat ongeveer een derde van de vrouwen persoonlijk met een loopbaancoach het programma en hun zelfreflectie wilden evalueren. Dit onderdeel is belangrijk voor de verdieping, de verankering van van het geleerde en om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. Deze 20 minuten online sessie is onderdeel van de gratis training.

De stappen voor de werkgever:

Je hebt contact met de SheConsult HR-adviseur
Heidi Dissel en bespreekt de kosten en de procedure. 
Eventueel zijn er andere aanvullende opties mogelijk, zoals intervisie, webinars of individuele coaching. Dit kun je met Heidi bespreken.

1. Op basis van de afspraken richten wij een dedicated aanmeldpagina (voorzien van jullie logo)  in, waarop jouw medewerkers zich kunnen aanmelden. Vanaf het moment van aanmelden gaat het programma in.

2. Wij leggen van de medewerker alleen het e-mailadres en de voor -en achternaam vast. Na afloop van het programma zullen wij deze gegevens vernietigen.

3. Op de dedicated pagina kunnen de deelnemers ook hun gratis coachsessie boeken met de coach van hun keuze (keuze uit 21 coaches in heel Nederland).

4. Wekelijks zullen wij een opgave doen van het aantal aanmeldingen en het aantal geboekte coachsessies.

5. Gesignaleerde problemen zullen, indien je medewerker daarmee akkoord is, gemeld worden bij je contactpersoon. Anders melden we het anoniem.

6. We kunnen op korte termijn starten.

Bel of Mail Heidi Dissel

085-06051777 | [email protected]

of plan hieronder een afspraak met Heidi 

Laden...

ONDERZOEK

Ons onderzoek

Op 15 maart 2020, de dag van de intelligente lock-down, startte SheConsult met Corona Coaching: een 14-daagse challenge en daarop aanvullend een kosteloos consult van 20 minuten. Ruim 600 vrouwen deden mee. Onze 17 coaches spraken samen meer dan 200 vrouwen naar aanleiding van onze actie ‘Corona Coaching’.  We hebben geïnventariseerd welke issues voor deze vrouwen (de werknemers in loondienst) belangrijk waren. Daaruit kwam de top 7 hiernaast:

vraagtekens

1.Koersbepaling.
Waar ben ik naartoe op weg? Wat wordt mijn volgende carrièrestap?

2.Onzekerheid /Imposter syndrome.
Kan ik het wel, ben ik wel goed genoeg?

3. Onzekere toekomst.
Wat betekent deze crisis voor mij?

4. Thuiswerken?
Hoe ga ik om met deze thuiswerk-situatie en hoe ben ik zichtbaar als ik thuiswerk?

5. Zingeving.
Hoe zorg ik voor meer betekenis in mijn werk?

6. Rollenpatroon als vrouw.
Hoe voorkom ik dat ik thuis in de typisch vrouwelijk rol wordt gedrukt?

7. Stress en erger.
Hoe ga ik om met stress? Hoe voorkom ik dat ik in een burn-out beland?

Vier interessante onderzoeken rond het (thuis)werken in een crisissituatie

(beweeg over het logo voor meer info)

[b3m_flip_card title=”ONDERZOEK” front_image=”https://sheconsult.nl/wp-content/uploads/2020/04/logo-Havard-SheConsult.jpg” back_title=”Leaders are under extraordinary pressure” content_back_new=”Leaders are under extraordinary pressure right now. They are expected to make decisions quickly with incomplete and rapidly evolving information. And unfortunately, being in crisis mode …
” display_button_back=”on” button_text_back=”Read more ” button_url_back=”https://hbr.org/2020/04/how-to-be-an-inclusive-leader-through-a-crisis?utm_medium=email&utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=dailyalert_not_activesubs&referral=00563&deliveryName=DM76337″ _builder_version=”3.21.1″ header_font=”||||||||” header_text_color=”#000000″ header_font_size=”17px” body_font=”||||||||” body_text_color=”#e09900″ body_font_size=”16px” back_header_font=”||||||||” body_back_font=”||||||||” body_back_font_size=”13px” background_color=”rgba(204,204,204,0.22)” link_option_url_new_window=”on” box_shadow_style_front_box=”preset1″ box_shadow_style_back_box=”preset1″]

How to Be an Inclusive Leader Through a Crisis

[/b3m_flip_card]

[b3m_flip_card title=”ONDERZOEK” front_image=”https://sheconsult.nl/wp-content/uploads/2020/04/binnelandsbestuurlogojpg.jpg” back_title=”Thuiswerken levert voor vrouwen meer problemen op” content_back_new=”Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren. Mannelijke medewerkers zijn een stuk beter te spreken over hun verbanning naar de thuiswerkplek dan hun vrouwelijke collega’s.” display_button_back=”on” button_text_back=”Read more ” button_url_back=”https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/thuiswerken-valt-vrouw-zwaarder.12802124.lynkx ” back_background_color=”rgba(12,113,195,0.12)” _builder_version=”3.21.1″ header_font=”||||||||” header_text_color=”#ffffff” header_font_size=”17px” body_font=”||||||||” body_text_color=”#e09900″ body_font_size=”18px” back_header_font=”||||||||” body_back_font=”||||||||” body_back_font_size=”13px” background_color=”#013571″ link_option_url_new_window=”on” box_shadow_style_front_box=”preset1″ box_shadow_style_back_box=”preset1″]

Thuiswerken valt vrouwen zwaarder

[/b3m_flip_card]

[b3m_flip_card title=”ONDERZOEK” front_image=”https://sheconsult.nl/wp-content/uploads/2020/04/logo-Havard-SheConsult.jpg” back_title=”The Covid-19 crisis has reconfigured how we work.” content_back_new=”Might the current revolution in how work gets done benefit women, who traditionally have been more likely to take advantage of flexible work arrangements?
” display_button_back=”on” button_text_back=”Read more ” button_url_back=”https://hbr.org/2020/05/why-the-crisis-is-putting-companies-at-risk-of-losing-female-talent” open_new_window_back=”on” _builder_version=”4.4.6″ header_level=”h3″ header_font=”||||||||” header_text_color=”#000000″ header_font_size=”17px” header_line_height=”1.3em” body_font=”||||||||” body_text_color=”#e09900″ body_font_size=”18px” back_header_font=”||||||||” body_back_font=”||||||||” body_back_font_size=”13px” background_color=”#ffffff” custom_primary_button=”on” primary_button_text_color=”#000000″ primary_button_bg_color=”#ffffff” primary_button_border_color=”#000000″ link_option_url_new_window=”on” box_shadow_style_front_box=”preset1″ box_shadow_style_back_box=”preset1″]

Why the Crisis Is Putting Companies at Risk of Losing Female Talent

[/b3m_flip_card]

[b3m_flip_card title=”ONDERZOEK” front_image=”https://sheconsult.nl/wp-content/uploads/2020/04/logo-NPO-radio-1.png” back_title=”Psychische druk neemt toe bij thuiswerkers” content_back_new=”De psychische gezondheid van werknemers neemt af door het thuiswerken. Het zorgt voor onzekerheid en angst. Dat stellen arbodiensten ArboNed en ArboUnie. Met name de vermenging van privé met werk zorgt voor extra stress.” display_button_back=”on” button_text_back=”Read more ” button_url_back=”https://www.nporadio1.nl/binnenland/22799-massaal-thuiswerken-zorgt-voor-meer-psychische-klachten” _builder_version=”3.21.1″ header_font=”||||||||” header_text_color=”#000000″ header_font_size=”17px” body_font=”||||||||” body_text_color=”#e09900″ body_font_size=”16px” back_header_font=”||||||||” body_back_font=”||||||||” body_back_font_size=”13px” background_color=”#ffffff” link_option_url_new_window=”on” box_shadow_style_front_box=”preset1″ box_shadow_style_back_box=”preset1″]

Massaal thuiswerken zorgt voor meer psychische klachten

[/b3m_flip_card]

Loading...