Selecteer een pagina

Thuiswerken, in deze Coronatijd doen we dat veel vaker dan anders. We zijn dan vooral zichtbaar via het beeldscherm tijdens Zoom-overleg: dat heeft een andere impact dan face-to-face contact. Vrouwen hebben sowieso al meer moeite met zichtbaarheid en impact in de nog steeds vooral masculiene werkomgeving. Dat is sterker geworden nu we massaal vanuit huis werken (blijkt uit de gesprekken die de coaches van SheConsult voerden met de honderden vrouwen die deelnamen aan het Corona Coaching programma). Wat kunnen vrouwen doen om hun zichtbaarheid en impact te vergroten?

Zichtbaarheid gaat niet alleen over aanwezigheid, maar vooral over communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Je vergroot je zichtbaarheid door je bewust te zijn van de vier niveaus waarop communicatie plaatsvindt, en daar handig op in te spelen. Wat zijn die vier niveaus dan? We communiceren op niveau van inhoud, proces, interactie en gevoel. 

De eerste twee niveaus, inhoud en proces, zijn gemakkelijk en worden als vanzelf het meeste gebruikt in onze communicatie. Het gaat dan over de resultaten, taken, activiteiten, werkzaamheden, en ook over de manier waarop we de dingen doen, de procedures en werkwijzen die we volgen. De wat minder toegankelijke niveaus van communicatie gaan over interactie en gevoel. Hoe gedragen we ons in het systeem, hoe communiceren we met elkaar en hoe gaat het met de samenwerking? Communiceren op niveau van gevoel zit het diepst en is het minst toegankelijk, terwijl dit gaat over  emoties die voortkomen uit ons persoonlijke referentiekader, en dus vaak onbewust een grote impact hebben op onze interactie over proces en inhoud. 

Communicatie verloopt goed, prettig, productief als we in onze gesprekken, overleggen en online vergaderingen bewust communiceren op alle vier de niveaus. Beginnen op het niveau van gevoel, dan de interactie en vervolgens opschakelen naar de inhoud. En dan idealiter stapsgewijs weer terug naar gevoel. Om op alle niveaus impact te hebben. 

Vier tips over wat kun je doen om zichtbaarheid en impact te vergroten op de vier niveaus van communicatie in deze tijd van thuiswerken:

  1. Zorg dat je letterlijk goed zichtbaar bent. Dat je vanaf je middel in beeld bent en professionaliteit uitstraalt. Non-verbaal, gelet op kleding, haar en make-up. Dat je voor- en achternaam bij je video staan, en je een goed werkende microfoon hebt. Je wordt dan gezien en gehoord.
  2. Verdiep je van te voren in de twee dingen die je in ieder geval gaat zeggen tijdens de online-meeting. Denk na over tenminste twee inhoudelijke successen of pluspunten die je gaat vertellen, en vertel ze ook, zelfs als een ander ze ook al genoemd heeft. De kracht zit vaak in de herhaling. Let op: onderdruk je neiging om vooral over de problemen te praten! Zo heb je impact op inhoud en proces.
  3. Focus op sociaal contact tijdens de thuiswerk situatie. Vergeet de opvatting dat je alleen werkt als je met de inhoud bezig bent. Juist het gesprek over interactie en gevoel vergroot je zichtbaarheid en impact. Bel met de mensen uit je team, andere collega’s en leidinggevenden. Volg op wat je hoort en toon werkelijk interesse voor wat er bij de ander speelt. Maak ook eens een koffie-afspraak via Zoom. Juist dit informele contact levert inzichten en plezier op!
  4. Ga toch één keer in de week naar kantoor of spreek af op locatie, en werk aan je zichtbaarheid. Trek je rode colbertje aan en laat zien dat je er bent. Dus niet achter je bureau verdwijnen en de inhoud induiken (dat kan straks thuis weer), maar in gesprek in de wandelgangen (met 1.5 meter afstand) op alle vier de niveaus in de juiste balans: inhoud, proces, interactie en gevoel.

 

Josée van Hage is SheConsult-coach te Leiden

Loading...