professor

Onze SheConsult-coaches delen vaak interessante verhalen uit hun coachpraktijk. Zo ook Elisabeth Werter. Zij vertelt over haar cliënt Marga, een wetenschappelijk onderzoeker in de gezondheidszorg. Zij is gevraagd om professor te worden. Maar wil ze dat eigenlijk wel?

1. Wie is je klant?

Marga, 44 jaar wetenschappelijk onderzoeker in de gezondheids- en welzijnszorg

2. Wat was haar vraag?

Ik ben gevraagd om professor te worden, maar ik ben bang dat ik dan nog minder tijd voor mezelf overhoud. Is mijn ambitie opgedroogd ?

3. Hoe heb je het aangepakt?

Marga had een mannelijk rolmodel voor ogen van een persoon, die ze zeker niet wilde zijn. Bovendien was haar werkmodus in het begin van het traject zo gevormd dat ze alles naar zich toe trok en zich overal verantwoordelijk voor voelde. We hebben besproken dat haar perfectionisme een belemmering vormde voor haar verdere carrière. Daar hoort ook bij dat als jij leert de verantwoordelijkheden terug te kaatsen en niet automatisch naar je toe te trekken, er ruimte ontstaat om bewust keuzen te maken. Als jij je gedrag verandert dan veranderen de mensen om je heen hun verwachtingspatronen. We zijn begonnen met het boek “fuck die onzekerheid” en hebben via allerlei oefeningen duidelijkheid geschapen over haar persoonlijke missie in deze wereld. Door de schrijfopdracht startend met je dood en terug te gaan naar het nu, bleek dat Marga kansen wilde scheppen voor een wetenschappelijke carrière voor mensen met een vluchtelingen achtergrond. Ook ambieerde ze naast het werk als wetenschapper, een preventie adviesfunctie bij gemeenten.

4. Wat was het resultaat?

Marga realiseerde zich dat ze in de luxe positie zit om haar eigen baan hybride vorm te geven. Ze gaat nu haar volgende strategische stappen plannen om zowel parttime het professoraat te accepteren, als haar ambitie tot preventieadviseur na te streven.

5. Wat zei de klant?

“In het wereldje van hoogopgeleide mensen pas ik niet omdat mijn komaf anders is. Ik voel me soms niet op mijn plek met mensen die graag vertellen over de dure hobby’s, vakantiehuizen, auto’s etc. Ik realiseer me nu dat niet alle hoogopgeleide mensen zo zijn. Ik hoef me niet aan te passen. Er zijn genoeg opgeleide mensen die dit soort statussymbolen niet belangrijk vinden. Zo kan ik een rolmodel worden voor toekomstige generaties.”

Elisabeth Werter is SheConsult-coach in Amsterdam.

Loopbaancoach Amsterdam Elisabeth Werter Coach SheConsult

Vond je deze case interessant? Lees dan ook deze!

Loading...