Selecteer een pagina

Begeleiding intervisiegroepen

Creëer een ‘tribe’

Binnen Intervisie behandelen we uit de werkpraktijk van de organisatie praktijkcasuïstiek en dilemma’s. Professionele én persoonlijke vraagstukken komen aan de orde; van persoonlijk leiderschap, vrouw-zijn in een mannenwereld, het politieke spel, ambities tot uitdagingen binnen de work-life balance

Over intervisie

In intervisie leren collega’s van én met elkaar!
Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied of bij dezelfde organisatie. Het doel is de effectiviteit van de betrokkenen te bevorderen en ze met meer plezier aan het werk te laten zijn. Uiteindelijk moet dit leiden tot behoud van vrouwen voor de organisatie en doorstroom van vrouwen naar meer verantwoordelijke functies.
 
Daarbij is persoonlijk leiderschap, dat wil zeggen eigenaarschap nemen over je eigen persoonlijke ontwikkeling in relatie met je werk en je ambities, het belangrijkste onderdeel. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving.
                         
Mogelijke onderwerpen
De onderwerpen van een intervisiegroep kunnen o.a. zijn: problematische vraagstukken met betrekking tot bijvoorbeeld invloed en impact, professionele ervaringen, bijvoorbeeld met overwegend mannelijke collega’s en managers, belemmerende gevoelens of overtuigingen, ambitie vormgeven, organisatieveranderingen en de ontwikkelingsvragen eromheen.

 

Intervisie is inspirerend, gericht op ontwikkeling

Vrouwen zijn waardevolle en krachtige elementen binnen je organisatie. De begeleide intervisie is een inspirerende tool die een veilige setting voor vrouwen creëert om te groeien.  Bovendien weten we uit onderzoek dat vrouwen stress verminderen door er met andere vrouwen over te praten. Ook daarin kan intervisie dus heilzaam zijn. Daarnaast hebben veel vrouwen behoefte om van én met elkaar te leren.
 
Gelijkwaardigheid en veiligheid in een ‘tribe’

De intervisie is op basis van gelijkwaardigheid en kent geen hiërarchie, de SheConsult-coach zal slechts begeleiden en indien nodig een theoretisch kader aanreiken. Hiermee kunnen de deelnemer sneller professioneel tot inzichten komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Dit versterkt tevens het lerende vermogen van de organisatie. Bovendien creëert  intervisie een ‘tribe’: een groep vrouwen die elkaar helpt, ondersteunt, inspireert en motiveert. Onderzoek laat zien dat organisaties die tribes van vrouwen weten te creëren, beter in staat zijn vrouwen voor de organisatie te behouden en te laten doorstromen.

 

Waarom is intervisie de investering waard?

Als organisatie sta je voor de taak om vrouwen te werven, te binden en te laten groeien. Dat is niet eenvoudig, omdat vrouwen in een van oudsher door mannen gedomineerde omgeving, vormgegeven op de masculiene manier, niet altijd goed uit de voeten kunnen.  Inhoudelijk zijn ze vaak ijzersterk, maar hun socialisatie heeft ze niet of slecht voorbereid op het werken in zo’n omgeving. Intervisie kan vrouwen helpen om in een veilige omgeving de tools aan te leren die daarvoor nodig zijn.

Enkele cases

Beelden zijn illustratief

REGIO MANAGERS

Bij het Regionaal Instituut voor Dyslexie begon na een organisatieverandering een heel nieuw team van jonge vrouwelijke regio-managers. Met een keer per twee maanden een  intervisiebijeenkomst konden we de deelnemers allemaal stevig in hun positie neerzetten.

RID

OVERHEID

Bij de DCRM hebben we gedurende een aantal jaren intervisiegroepen van  ambitieze vrouwen begeleid waarbij we voor een in leeftijd gemixte samenstelling kozen. Dat maakt dat jong leerde van oud hoe de hazen lopen, en oud door jong werd aangestoken in enthousiasme en ambitie.

DCMR

ADVOCATENKANTOOR

Bij een advocaten- kantoor stonden vrouwen op de rol om partner te worden. Vergroten van zichtbaarheid en acquisitievaardigheden leken de issuess.
Maar het echte ‘probleem’ zat in interne politieke spelletjes. Met intervisie zijn de doelstellingen gerealiseerd.

Wil anoniem blijven

BOUWBEDRIJF

Vrouwen die een bouwbedrijf met veel moeite binnenhaalden, namen vaak snel weer afscheid. met dezelfde vaart weer weggingen. Door het opzetten van een tribe voelden de vrouwen zich minder eenzaam, minder een roepende in de woestijn, samen sterker. Daardoor veranderde er langzamerhand dingen en werd het voor vrouwen aantrekkelijker om te blijven en door te groeien.

Wil anoniem blijven.

heidi Dissel SheConsult

De investering

Ik ga graag met je in overleg over de mogelijkheden en kosten. Plan een belafspraak in mijn agenda hieronder of bel me of maak een afspraak om verder te praten

Heidi Dissel

HR-Adviseur SheConsult
Heidi.dissel@SheConsult.nl  /  085 0605177

HIERONDER KUN JE DIRECT EEN TELEFONISCHE AFSPRAAK INPLANNEN

Laden...

Intervisie kan organsiatiebreed worden ingezet, voor alle vrouwen. Maar ook kun je denken aan speciale doelgroepen zoals
Millennials
Jonge moeders
45+ Vrouwen

Loading...